تبلیغات
مرجع تخصصی ساخت و تولید - آموزشی برنامه catia از مقدماتی تا حرفه ای (pdf)
مرجع تخصصی ساخت و تولید خوش آمدید                                                    «وَ أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ[حدید/25] آهن را نازل كردیم كه در آن نیروى شدید و منافعى براى مردم است.»

تمرینات محیط طراحی دو بعدی Sketcher در آموزش نرم افزار كتیا CATIA - مقدماتی


 

تمرین کتیا محیط Sketcher CATIA

1. تمرین دوبعدی Sketcher

نرم افزار کتیا CATIA

2. تمرین دوبعدی Sketcher

نرم افزار کتیا CATIA

 

3. تمرین دوبعدی Sketcher

نرم افزار کتیا CATIA

تمرین کتیا محیط Sketcher CATIA

4. تمرین دوبعدی Sketcher

نرم افزار کتیا CATIA

 

5. تمرین دوبعدی Sketcher

نرم افزار کتیا CATIA

6. تمرین دوبعدی Sketcher

نرم افزار کتیا CATIA

 

7. تمرین دوبعدی Sketcher

نرم افزار کتیا CATIA

8. تمرین دوبعدی Sketcher

نرم افزار کتیا CATIA 

تمرینات محیط طراحی سه یعدی Part Design در آموزش نرم افزار كتیا CATIA- مقدماتی


تمرین کتیا CATIA

1-تمرین محیط Part Design  نرم افزار كتیا CATIA

تمرین کتیا CATIA

2-تمرین محیط Part Design  نرم افزار كتیا

تمرین کتیا CATIA

3-تمرین محیط Part Design  نرم افزار كتیا

تمرین کتیا CATIA

4-تمرین محیط Part Design  نرم افزار كاتیا CATIA

 

 

تمرین کتیا CATIA

5-تمرین محیط Part Design  نرم افزار كتیا CATIA

 

تمرین کتیا CATIA

6-تمرین محیط Part Design  نرم افزار كاتیا CATIA

تمرین کتیا CATIA

7-تمرین محیط Part Design  نرم افزار كاتیا CATIA

تمرین کاتیا CATIA

8-تمرین محیط Part Design  نرم افزار كتیا CATIA

 

 

تمرین کتیا CATIA

9-تمرین محیط Part Design  نرم افزار كتیا CATIA

تمرین کتیا CATIA

10-تمرین محیط Part Design  نرم افزار كتیا CATIA

تمرین کاتیا CATIA

11-تمرین محیط Part Design  نرم افزار كتیا CATIA

تمرین کاتیا CATIA

12-تمرین محیط Part Design  نرم افزار كتیا CATIA

 

 

 

تمرین کتیا CATIA

13-تمرین محیط Part Design  نرم افزار كتیا CATIA

 

تمرین کتیا CATIA

14-تمرین آموزشی كاتیا در نرم افزار کتیا CATIA

تمرین کتیا CATIA

15-تمرین آموزشی كاتیا در نرم افزار کتیا CATIA

تمرین کتیا CATIA

16-تمرین آموزش CATIA در نرم افزار کتیا

 

17- تمرین آموزش كاتیا محیط سه بعدی در نرم افزار کتیا

 

18- تمرین آموزش كتیا محیط Part Design در نرم افزار کتیا CATIA

19- تمرین آموزشی كتیا محیط پارت در نرم افزار کتیا CATIA

20- تمرین کتیا در محیط سه بعدی در نرم افزار کتیا CATIA

   

 

خودآموز ترسیم تمرین آموزشی محیط Part Design

Part Design Tutorial - English

 

 
   

CATIA - Part Design Exercise

 


 Written by Farhad Novin

 

 

تمرینات محیط مونتاژ Assembly Design در آموزش نرم افزار كتیا CATIA - مقدماتی

 

تمرین کتیا CATIA

نقشه مونتاژ قطعات گیره

تمرین محیط مونتاژ كتیا

تمرین کتیا CATIA

نقشه مونتاژ قطعات گیره

تمرین محیط مونتاژ كتیا

 

تمرین کتیا CATIA

نقشه مونتاژ قطعات گیره

تمرین محیط مونتاژ كتیا

تمرین کتیا CATIA

نقشه مونتاژ قطعات گیره

تمرین محیط مونتاژ كتیا

 

تمرین کتیا CATIA

نقشه مونتاژ قطعات گیره

تمرین محیط مونتاژ كتیا

تمرین کتیا CATIA

نقشه مونتاژ قطعات ماشین فرم دهنده

تمرین محیط مونتاژ در نرم افزار كتیا

 

تمرین کتیا CATIA

نقشه مونتاژ قطعات تمرین

محیط Assembly Design در كتیا

تمرین کتیا CATIA

نقشه طراحی قطعات موتور

تمرین محیط مونتاژ در نرم افزار كتیا

 


تمرین های آموزشی كتیا


 

تمرینات درخت طراحی  Design Table در آموزش نرم افزار كتیا CATIA - پیشرفته

 

تمرین کتیا CATIA

تمرین طراحی تیر های ناودانی

 U شكل استاندارد

تمرین کتیا CATIA

تمرین طراحی تیرهای T شكل

 استاندارد


 

تمرینات محیط فرمولار  Formula در آموزش نرم افزار كتیا CATIA - پیشرفته

 

تمرین کتیا CATIA

تمرین طراحی چرخدنده

براساس فرمولار

تمرین کتیا CATIA

تمرین طراحی قطعه مارپیچ

تمرین سطح سازی و فرمولار

 

 

 

تمرین محیط سطح سازی Generative Shape Design در نرم افزار كتیا CATIA - پیشرفته

 

تمرین کتیا CATIA

تمرین طراحی ظرف شامپو

در محیط سطح سازی کتیا

 

تمرین کتیا CATIA

تمرین طراحی راکت بدمینتون

 در محیط سطح سازی کتیا

 

تمرین کتیا CATIA

نقشه طراحی قلاب تمرین محیط سطح سازی در نرم افزار كتیا

 ( Generative Shape Design )تبلیغات
درباره سایت
 

فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
نویسندگان
نظرسنجی
به نظر شما وبلاگ ساخت و تولید بیشتر مطالبش باید در مورد چه موضوعاتی باشد؟؟
آمار
کلیه حقوق این سایت از جمله قالب آن برای مرجع تخصصی ساخت و تولید محفوظ است