تبلیغات
مرجع تخصصی ساخت و تولید - آب بندها (seals)
مرجع تخصصی ساخت و تولید خوش آمدید                                                    «وَ أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ[حدید/25] آهن را نازل كردیم كه در آن نیروى شدید و منافعى براى مردم است.»


در سال 1500 میلادی توسط هنرمندو نقاش ایتالیایی (لئوناردو داوینچی) نقشه یک
ماشین تراش ارائه شد که درآن حرکت دورانی قطعه کار به کمک پدال پائی و مکانیرم لنگ تأمین میگردد.
درسال 1778 میلادی پیدایش ماشین بخار ضرورت تولید قطعات دوارمانندپیستون ها میله ها را از جنس
فولاد ایجاب نمود. براین اساس کلیه ماشین آلات صنعتی اعم از ماشین های مولدنیرو یا ماشین های کار از اتصال
و مونتاژقطعات مجزائی مانند پیچ ومهره ها، خارها، کوه ها، محورها، قرقره ها، اهرم ها، چرخ تسمه ها،چرخ دنده
ها، چرخ زنجیرها،کلاج ها، ترمزها، رینگ ها، آب بندی هامانند(اورینگ ها- کاسه نمدها- پکینگ ها...) تشکیل
یافته اند.

 

آب بندکننده ها:

یکی از اجزاء بسیار مهم ماشین آلات که می تواند عمر مفید آنها را تأمین نماید قطعات آب بندی می باشند.
وسایل آب بندی وظیفه دارند از ورود ذرات خارجی مانند گردوغبار به داخل اجزإ ماشین جلوگیری کرده ویا از
خروج مایعات و گازهای داخل محفظه مانند(کپسول گاز مایع) به خارج ممانعتبعمل آورند.
خصوصات مواد آب بندی:
مواد آب بندی بایستی دارای خصوصیاتی به شرح زیر باشند :
1. فرم پذیری پلاستیکی وخاصیتالاستیسیته به منظور پر کردن سطوح آب بندی ناهموار.
2. مقاومت درمقابل تنشهای فشاری.
3. مقاومت درمقابل اثرات شیمیایی مواردی که باآنها سروکاردارند.
4. مقاومت درمقابل دمائی که باآن درارتباط می باشد.
5. مقاومت درمقابل سایش.

6. ضریب اصطکاککم درمقابل سطوح آب بندی.
جنسمواد آببندی:
برای آب بندی معمولاً از مواد زیر استفاده می گردد:
1000 مناسبی می c -1 کاغذ ومقوای آغشته به روغن و صمغ ها برای آب بندی سطوح ساکنی که تا دمای
باشند.
-2 آزبست مقاوم در مقابل حرارت و عوامل شیمیائی بوده و برای آب بندی گازها ومایعات داغ و بازها
مورد استفاده قرار می گیرد.
-3 الاستومرها (لاستیکطبیعی و مصنوعی) در مقابل آب، روغن و اسید های رقیق شده و بازها مقاوم بوده و
به کار می روند. +1500C تا - 400C در دماهای
تفلون } در مقابل اکثر فرآورده های شیمیائی مقاوم بوده در دمای }( PTFE) -4 پلی تترا فلوراتیلن
مورد استفاده قرار می گیرد. از محاسن خوب این ماده اصطکاک کم آن درآب + 3000C تا - 2000C از
بندی سطوح متحرک می باشد.
-5 گرافیت مقاوم در مقابل حرارت و فرآورده های شیمیائی بوده وسطح لغزش خوبی را به دست می دهد.
از این ماده در دماهای بالا و آب بندی سطوح متحرک کمکمی گیرند.
-6 فلزات مانند فولاد نرم و مسبه عنوان مواد آب بندی در فشار و در دماهای زیاد مورد مصرف دارند.
-7 خمیرهای آب بندی از مواد مصنوعی ای که دارای خاصیت الاستیسیته دائمی دارند ساخته شده اند. این
مواد اختصاص دارند به آب بندی در فشارهای کم، سطوح ناهموار و قطعاتی که فرم آنها در حین کار
تغییر پیدا می کنند.
در اکثر موارد، هر یک از مواد فوق به تنهایی قادر به انجام وظیفه نمی باشند؛ لذا اغلب مواد آب بندی را از
جنس های متعددی می سازند. به عنوان مثال سطح آزبست را باقشری از چربی و گرافیت می پوشانند تا
خاصیت لغزش را بهتر کند. یا با الاستومر ولکانیزه می کنند تا خاصیت نفوذ را کاهش دهند ویا با فلزات
روکشمی کنند تا استحکام آن را بالا ببرند.
انواع آب بندی : آب بندی ها بر حسب شرایط ساختمانی به آب بندی سطوح ساکن و آب بندی سطوح
متحرکتقسیم می شوند :
-1 آب بندی سطوح ساکن: سطوح ساکن مانند درپوش ها، دریچه ها وفلانش ها را بسته به مورد می
توان بدون استفاده از مواد و یا بااستفاده از مواد، آب بندی نمود.

1-1 . آب بندی بدون استفاده از مواد: آب بندی بعضی از دستگاه ها مانند پمپ های
دنده ای بایستی بدون استفاده از مواد انجام می گیرد، زیرا استفاده از مواد آب بندی سبب ایجاد فاصله بین
سطح پیشانی چرخ دنده ها و درپوشها گردیده ودرکار پمپ خللی ایجاد می کنند.
در این نوع آب بندی لازم است که سطوح آب بندی به طور ظریف سنگزده شده و در صورت لزوم شابر کاری
شوند. رعایت ترتیب سفت کردن پیچ ها نیز حائز اهمیت بوده و عدم توجه به آن باعث تغییر فرم قطعات اتصال
گردیده و آببندی را ناقصو معیوب می کند.
درنیروهای زیاد و سطوح آب بندی باریک می توان عمل آب بندی را بدون نیاز به مواد آب بندی وبا تغییر فرم
سطوح آب بندی امکان پذیر ساخت.
1-2 . آب بندی با استفاده از مواد: دراین نوع آب بندی، حین سفت کردن قطعات اتصال، مواد آب بندی
بدلیل داشتن خاصیتالاستیسیته درناهمواری های سطوح آب بندی پر شده وعمل آب بندی را سبب می شوند.

1-3 . مواد آب بندی صمغی: برای آب بندی سطوحی بکار می رود که ازکیفیت سطح خوبی برخوردار نمی
باشند. این مواد را روی سطوح آب بندی به فرم باریکه ای قرار می دهند تا ضمن سفت کردن قطعات اتصال، بین
سطوح آب بندی ناهموار قرار گرفته وعمل آب بندی را انجام دهند. در اینجا نیز رعایت ترتیب سفت کردن حائز
اهمیت می باشد.
1-4 . مواد آب بندی تخت: واشرهایی هستند به فرم حلقه ویا صفحه وضمن آب بندی تمام سطوح آب بندی
را می پوشانند. دراینجا نیز ترتیب سفت کردن پیچ ها رل مهمی را بازی می کنند.
1-5 . موادآب بندی فرم دار: تمام سطح آب بندی را نمی پوشانند حالت پرسی بیشتری رانسبت به مواد آب
بندی تخت امکان پذیر می سازند.

رینگ): الاستومرها و پلی تترافلوراتیلن با مقطع گرد ساخته می شوند؛ و بعنوان O) 1-6 . مواد آببندی گرد
مواد آب بندی ساکن و متحرک دروسایل هیدرولیکی بکار می روند. برتری آنها سهولت ساخت، قیمت ارزان
واشغال جای کمتر می باشد(شکل الف).
1-7 . حلقه های آب بندی لبه کاری : از جنس فولاد نرم، مس ویا آلومینیم، در خدمت آب بندی لوله های
وسایل هیدرولیکی وپنوماتیکی می باشند(شکل ب).

1-8 . مواد آب بندی قابل خمش وممبران ها : از جنس الاستومرها ساخته شده وحرکت اجزإ آب بندی
شده را امکان پذیر می سازند. این نوع آب بندی ها، مفاصل، راهنماها، میله های تلسکوپی وکمک فنر اتومبیل ها
را از کثافات و گرد و خاک محاظت می کنند.

-2 آب بندی سطوح متحرک: میله ها، محورها ومیله پیچ ها معمولاً از پوسته یا دیواره محفظه ماشین ها،
جعبه دنده ها ، یاتاقان ها و سوپاپ ها عبور می کنند. لذا وسایل آب بندی وظیفه دارند که فاصله بین دو
سطح آب بندی را به حداقل برسانند.
در آب بندی سطوح متحرک، عمل آب بندی هرگز بطور کامل انجام می شود لذا یک عمل نشت زیاد ویا کم
حاصل میگردد. فشار پرسی زیاد عمل نشت را پائین آورده ولی اصطکاک وسایش را افزایش می دهد. همچنین
ارتفاع زبری زیاد سطوح و موادروغنکاری ناخالص، سایشرا زیاد وخسارت ناشی از نشت را افزایشمی دهد.

2-1 . لفاف های آب بندی(مانشت ها): از جنسالاستومرها ویا چرم ساخته شده ودر آب بندی قطعاتی که
حرکت رفت و برگشتی دارند(مانند پیستونها ومیله پیستون ها) مورد استفاده قرار مگیرند.

2-2 . حلقه های آب بند : که بنام کاسه نمد نیز معروف می باشند از جنس الاستومرها ساخته شده واز آنها
برای آب بندی میله ها در فشارهای کم استفاده می شود. این حلقه ها دارای فنری هستند که لبه فرم دار داخلی
آنها را همواره بر روی سطح میله می فشارد. در موقع سوار کردن حلقه های آب بند بایستی دقت شود که کج
جاگذاری نشده و لبه تماس آنها برنگشته و صدمه ندیده باشد. دراینجا ارتفاع زبری میله نبایستی بالاتر از 4

55 بیشترین مورد مصرف کاسه نمدها در آب بندی محفظه یا تا قان HRC میکرون و سختی سطوح آن کمتر از
های غلتشی می باشد.

2-3 . حلقه های آب بندی نمدی: برای آب بندی روغن یا تا قان ها بکار می روند. ساخت آنها ساده و قیمت
شان ارزان می باشد. فرم واندازه حلقه های مربوط به آنها نرم شده است.


2-4 . آب بندی بدون تماس: برای آب بندی میله هائی که بادور زیاد کار می کنند بکار می رود. در موقع
مونتاژ فاصله شیار موجود بین میله ویا تا قان را ازمواد چرب کاری غلیظ پر می کنند. در اثر دور زیاد میله، یک
حرکت گردابی بوجود آمده و بدین ترتیب از خروج روغن وهمچنین ورود گرد وغبار جلوگیری به عمل می آید.


2-5 . حلقه های آب بندی قابل تراکم: از جنس پنبه آسپست، پلی تترافلوراتیلن، گرافیت، الاستومرها
وهمچنین از سرب، مس یا آلومینیم ساخته می شوند. در این نوع آب بندی، بوش فشار دهنده عینکی قابل
تنظیمی حلقه های آب بندی را به همدیگر فشرده وبدین وسیله فاصله بین حلقه های آب بندی و میله راکم کرده
درنتیجه عمل آب بندی را ممکن می سازند.

حلقه های آب بندی فلزی دردمای زیاد وسرعت های محیطی زیادمورد استفاده قرار می گیرند.

2-6 . حلقه های آب بندی لغزشی: امروزه جایگزین حلقه های آب بندی قابل تراکم شده ودر آب بندی
میله پمپ های هیدرولیکی فشار قوی بکار می روند. دراینجا عمل آب بندی به کمک حلقه های لغزشی درخارج
ازمحفظه فشار و روی میله انجام می گیرد. یک فنر فشاری حلقه لغزش وحلقه شیاردار لاستیکی را بطور همزمان
در سطوح آب بندی فشرده و عمل آب بندی را انجام می دهند. دراین مکانیزم تمام مجموعه وسایل آب بندی به
همراه میله می گردند.


2-7 . رینگ های پیستون : با مقطع مستطیل واز جنس چدن خاکستری ویا فلزات رنگین ساخته شده وآب
بندی سیلندر وپیستون ها رادر فشارهای زیاد امکان پذیر می سازند.
در موقع سوار کردن این گونه رینگها بایستی توجه داشت که شیار آنها در مقابل یکدیگر قرار نگیرند. درشکل
نحوه سوارکردن رینگهای پیستونی نشان داده شده است.

Compression Packings : پکینگ های فشاری
چون پکینگ ها درون محفظه آب بندی و توسط گلند قابل فشرده شدن می باشد به این نام خوانده می
شوند. پکینگ ها تحت این فشار حجم پیدا کرده واز یک طرف به جعبه آب بندی و از طرف دیگر بر روی
محور می چسبند و تمام فضاهای خالی را پر می کند و به همین جهت متناوباً گلند احتیاج به تنظیم دارد.

این پکینگ ها معمولاً به صورت مربع یا مستطیل در سطح مقطع دیده می شود. جنس پکینگ ها با سبک
بافت (پارچه ای)، فلزی یا پلاستیکی می باشدکه بر حسب نوع کار درجه حرارت، نوع سیال، بار، دور
دستگاه فشار سیال قابل استفاده می شود.
پکینگ هاهمانند بیرینگ ها احتیاج به روغن کاری دارند. بنابراین بایستی دقت کنیم که موقع سفت کردن
گلند همیشه یک مقدار جزیی نشتی وجود داشته باشد که پکینگ ها روغن کاری وخنک شوند. در مواردی
که فشار ودرجه حراررت زیاد باشد بایستی از خنک کننده و همچنین سیستم روغن کاری جداگانه ای
اسنفاده کرد. در زیر چند نمونه پکینگ که در صنعت نفت مورد استفاده قرار می گیرد داده شده - است.
1066 این نمونه پکینگ برای هر منظوری در شیرها به کاربرده می شود. موادی که در ساختان این
پکینگ به کار برده شده عبارتند از:
پنبه نسوز مرغوب + سیمهای نسوز ووش دار + لایه های گرافیت که اطراف پنبه نسوز سیم ها را پوشاندیه +
مواد ضد زنگ.
این پکینگها تقریباًبرای تمام سیالات به کار برده می شوند بهجز سیالاتی که دارای خوردگی زیاد می باشند.
را تحمل می کند. + 650OC تا - 70OC 500 و درجه حرارت Lbf /1m فشار تا 2

72 از این برای سرویسهای طولانی استفاده می کنند. موادی که در ساختمان آن به کار رفته
عبارتند از:
خالص (این ماده دارای نقطه ذوب خیلی بالا بوده وحلالها بر روی آن اثر کمی دارند) +نخ PTFE
های سفید پنبه نسوز که آغشته با فرمول شیمیایی مخصوصی برای روغن کاری می باشد. برای هوا -
300 و درجه حرارت Lbf /1m گازها، بخار، آب، روغن ها و مواد شیمیایی به کار برده می شود. فشار تا 2
را تحمل می کند. + 250OC تا - 70OC از
این نمونه پکینگ نیمه پلاستیک بوده از رشته های باریک پنبه نسوز طولانی که آغشته به : SS6
موادی می باشد که دربرابرحرارت مقاومت زیادی دارند
ساخته شده. هیچ نوع فلزی در ساختمان آنبه کار برئه نشده است و روغن کاری آن خشک وهمان لایه های
گرافیت می باشد. از این نوع پکینگ برای سیالانی چون:
آب، بخار، مواد شیمیایی وروغن استفاده می شود.
را تحمل می کند. + 470OC تا - 40OC 300 و درجه حرارت از Lbf /1m فشارتا 2
100 : این پکینگ از آلومینیوم بدون اثر همچنین نخ های پنبه نسوز که AL
آغشته به گرافیت می باشند سا خته شده است. برای روغن ویا نفت داغ و همچنین
1000 و درجه حرارت از Lbf /1m برای آسفالت و قیر به کار برده می شود. فشار تا 2
را تحمل می کند. + 540OC تا - 40OC
810 : این نمونه پکینگ ساخته شده از رشته های پنبه نسوز آغشته با دی -سولفید مولیبدینم که P
از آن برای سیالاتی چون آب، اسیدهای ضعیف، روغن و مواد شیمیایی ملایم به کار برده می شود.
را تحمل می کند. +150OC تا - 40OC 400 و درجه حرارت از Lbf /1m فشارتا 2
این نوع پکینگ ضد زنگ می باشد که ساخته شده از شبکه نوار سفید رنگ : C50
و چند رشته نخ های آغشته به مواد روغنی مخصوصی که در برابر گرما مقاومت دارند ازاین نمونه PTFE
برای سیالاتی چون گازهای خورنده، اسیدها، موادسوزآور، غذا و مواد دارویی
را تحمل می کند. + 260OC تا - 75OC 300 و درجه حرارت از Lbf /1m استفاده میکنند. فشار تا 2

110 این نوع پکنیگ فنری محکمی است که از صفحات ضد اصطکاکی و رشته های نسوز ساخته MP
شده است. برای سیالاتی چون آّب، بخار، نفت، قیر و در –
را تحمل می + 230OC تا - 40OC 300 ودرجه حرارت از Lbf /1m یخچالها مورد استفاده قرار می گیرد. فشار تا 2
کند.
روش نصب لایی ها :

1. تهیه لوازم
و خشک کردنمایع هر گاه که ( STUFFING BOX) 1-1 . با خالی کردن فشار جعبه محتوی لایی ها
لازم باشد مهره های استوانه نگاه دارنده لایی ها را باز کنید و آن را از جعبه محتوی لایی ها جدا
سازید.
کهنه را با دقت بیرون بیاروید، ابن عمل با استفاده از یک جفت ابزار" (PACKINGS) 2-1 . لایی های
به اندازه صحیص و قرار دادن آنها در دوسوی ( EXTRACTOR TOOL)" لایی بیرون کش
محور و روبروی هم انجام می -گیرد، خرده لایی های کهنخ را خارج نموده وجعبه محتوی لایی ها
را پاک وتمیز کنید. اگر لایی ها خوب کار انجام نداده باشند، لایی های کهنه باید -برای آزمایش
نگاهداری شود.
کنترل کنید. ( STUFFING BOX) 3-1 . متحدالمرکزی محور وقطر داخلی جعبه محتوی لایی را
4-1 . کنترل کنید که پیشآمدگی محور از 25 %میلیمتر( 001 %اینچ)بیشتر نشده باشد.
5-1 . سطح محور در محل لایی باید عاری از هر گونه خراش، خال زدگی،شیار یا خط وبرجسته باشد.
6-1 . استوانه نگاهدارنده لایی را برای وضع کلی آزمایش ونصب کنید، اندازه - فاصله شعاعی درونی باید
0 اینچ باشد / 0میلیمتر یا 010 / 0میلیمتر یا 015 /اینچ وفاصله شعاع -بیرونی حداکثر باید 25 / حداکثر 4
که از خطر احتمالی جمع شدن یا برخورد به محور جلوگیری شود.
7-1 . اندازه فاصله شعاعی بین بوش ومحور را رسیدگی کنید اگر این فاصله به طور شعاعی زیادتر
(SPACER RING) 0اینچ باشد،بهتر است از یک رینگ- جداکننده / 0میلیمتر یا 010 / از 25
نازگ در انتهای جعبه محتوی لائی ها به کار بریم که از خطر احتمالی خروج لائی ها جلوگیری
شود.
8-1 . عمیق محتوی لایه ها را اندازه بگیرید تا مطمئن شویدچند لائی مورد احتیاج است، فاصله مناسبی
برای ورود فلانچ نگاهدارنده لائی ها داخل جعبه محتوی لائی ها بگذارید.
-2 لائی ها

2-1 . لائی ها معمولاًبه صورت حلزونی، مارپیچ، قرقره، حلقه ای یا به شکل حدیده
بهاندازه معمول ساخته شده اند. وقتی که به صورت یک پارچه تهیه می شوند ضروری (DIE FORM)
است که ابتدا طول جنسبه اندازه های مورد نیاز بریده شود که تعداد رینگ های لازم را از آن به سازیم.
2-2 .روش بریدن رینک ها : لائی را روی محور یا مدلی که به اندازه قطر مشخصی است بپیچید، قطر داخلی
مارپیچ لائی های فلزی ممکن است آغشته به مواد زائذ باشد که آن را با دست تمیز می کنیم.
2-3 . برای کمک به بریدن رینگ ها ممکن است روی قسمت مارپیچ دو خط راهنما به طور موازی نسبت به
طول محور، که فاصله آنها مساویی ضخامت لائی باشد رسم نمود.
2-4 . رینگ ها را به طور مورب با زاویه 45 درجه(قطر چهار ضلعی های خطوط -راهنما) از مارپیچ ببرید،
هیچ فاصله ای نباید بین آنها وجود داشته باشد.
2-5 . با کشیدن دو سر مارپیچی لائی های فلزی و آغشته به گرافیت که در جهت امتداد محور از هم جدا و
به طور مارپیچ باز شده آماده نسب می باشد.
2-6 . وقتی که رینگ ها نتوانند در محل لائی ها بدون خطر احتمالی معیوب شدن باز شوند باید آنها را به
صورت برش لولائی به طور مورب در حدود 3
2 از ذاخل لائی ببرید.
2-7 . پس از رسیدگی ابتدا از نصب صحیح اولین رینگ در جعبه محتوی لائی ها مطمئن شوید، قبل از این
که به بریدن بقیه رینگ ها به همان طریق ادامه دهید.
مخصوص موجود باشد قشر نازکی از آن را در اطراف داخل (ANTL-SEIZE) 2-8 . اگر ماده ضد گرفتگی
و خارج لائی ها بمالید مانند گریس مخصوص.
3. نصب لائی ها
3-1 . محور را رسیدگی کنید که به طور آزاد می گردد.
3-2 . هر کدام از لائی ها را به طور تک تک سوار کنید.
باید (TAMPING CTICK) 3-3 . از استوانه های دو نیمه به کمک نگاه دارنده لائی ها، یا لائی کوب
استفاده گردد که اطمینان پیدا کنیم هر لائی به طور کامل فشرده شده و سر جای خود قرار گیرد. به وسیله
اندازه گیری عمق جعبه محتوی لائی ها منهای اولین لائی می توانیم صحت عمل را رسیدگی کنیم. وقتی
که لائی های ساخته شده ازگرافیت
P.T.F.E (MULYI-FILAMENT YARN) یا
به کار می برید نباید آنها را بکوبید یا با زور مونتاژ نمایید بلکه باید رینگ ها به داخل جعبه محتوی لائی ها
سرانده شوند.

3-4 . محل شکاف هر یک از اتصال ها باید با زاویه 120 درجه اختلاف از یک دیگر نصب گردد.
3-5 . برای اطمینان از گردش روان محور پساز نصب هر لائی آن را رسیدگی کنید و با دست بچرخانید.
وجود داشته باشد بایستی دقت نمود طوری Lantern ring 3-6 . اگر در جعبه آب بندی حلقه فانوسی
قرار گیرد که بتواند فشار جزئی به لائی ها وارد کند و در ضمن درست مقابل لوله ورودی مایع خنک کننده
قرار گیرد.
3-7 . نگاهدارنده لائی فانچ را درست در پشت لائی به طور قائم قرار داده و پیچ های آن را با فشار محکم
کنید.
3-8 . برای این که مطمئن شوید محور به وسیله قطعه داخلی نگاه دارنده لائی ها گرفته نشده آن را
بگردانید و از گردش روان آن مطمئن شوید.
4. تنظیم نگاه دارنده لائی ها
شیرها
4-1 . مهره های نگاه دارنده لائی ها را به اندازه سفت کنید که مقاومت و فشار به طور یک نواخت روی
حرکت محور بیاید.

پمپها (تلمبه ها)
4-2 . فشار داخلی جعبه محتوی لائی ها را زیاد کنید مطمئن شوید که هوا تله نشده باشد. بسته لائی ها
باید نشت داشته باشد و این نشتی باید بلافاصله پس از به کا انداختن پمپ و بالا رفتن فشار جعبه محتوی
لائی ها شروع شود.
4-3 . تا وقتی که نشتی به طور مداوم ادامه داشته باشد ممکن است پمپ زیادتر از معمول گرم شود، اگر
این اتفاق پمپ را از کار بیاندازید و بگذارید خشک شود و دوباره آن را به کار بیاندازید. اگر نشت کردن
اتفاق نیافتاد عمل را دوباره تکرار کنید. نباید مهره ها ی نگاه دارنده لائی ها را سست کنید.
4-4 . پس از این که پمپ مدت 10 دقیقه نشت مداوم کارکرد مهره های نگاه دارنده لائی ها را به اندازه 16
1
دور کامل یک پیچ سفت کنید.
4-5 . مهره های نگاه دارنده لائی ها به فاصله هر 10 دقیقه به طور مساوی به اندازه 16
1 دور کامل یک پیچ
سفت کنید تا مقدار نشست به اندازه قابل قبول برسد.
4-6 . وقتی که عمل تنظیم کردن کامل شد جکیدن قطرات باید از نگاهدارنده لائی ها ادامه داشته باشد که
مطمئن شویم پمپ زیادتر از مسئول گرم نمی شود.
آب بندھا (سیل ھا ) تھیھ کننده- عزمی
15
4-7 . با جلو بردن دقیق نگاه دارنده لائی ها سرانجام نشت ممکن است قطع شود، بخصوص وقتی که پمپ
تحت فشار کم کار کند.
4-8 . وقتی که دستگاه با فشار و درجه حرارت معمولی کار می کند تنظیم های بعدی بایستی مثل سابق
انجام گیرد.


براید مشاهده کل مطلب فایل آن را
دانلود کنید. فایل : (ZIP (PDF حجم : 5.37 MB برای دانلود کلیک کنید.


تبلیغات
درباره سایت


کامل ترین مرجع ساخت و تولید

 

فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
نویسندگان
نظرسنجی
به نظر شما وبلاگ ساخت و تولید بیشتر مطالبش باید در مورد چه موضوعاتی باشد؟؟
آمار
کلیه حقوق این سایت از جمله قالب آن برای مرجع تخصصی ساخت و تولید محفوظ است