تبلیغات
مرجع تخصصی ساخت و تولید - شیر آلات صنعتی
مرجع تخصصی ساخت و تولید خوش آمدید                                                    «وَ أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ[حدید/25] آهن را نازل كردیم كه در آن نیروى شدید و منافعى براى مردم است.»

شیر ها ابزاری هستند که در صنعت با توجه به مو قعیت و نحوه عمل آنها مورد استفاده قرار می گیرند. مهمترین استفاده آنها قطع یا ایجاد جریان سیال در درون لوله می باشد .

یک شیر ایده ال آن است که سیال را با کمترین مقاومت و ایجاد کمترین افت فشار از خود عبور دهد و به بیان دیگر در وقت لازم از عبور سیال به هر صورت 
از داخل خود جلوگیری
کند
گاهی اوقات برای تنظیم جریان سیال نیز مورد استفاده قرار می گیرند که این عمل با تغییر مسیر حرکت و با ایجاد اندکی مقاومت صورت می پذیرد...

http://www.camtech-group.org/images/products/Globe_Valves_big.jpg


فهرست مطالب

مقدمه ٣
فصل اول – انواع شیرهای صنعتی و کار برد آن
١- شیر دروازه ای ۵ -١
٢- شیر توپی ٧ -١
٣- شیر مجرا بند ٨ -١
۴- شیر ساچمه ای ٩ -١
۵- شیریکطرفه ١١ -١
١- شیر یکطرفه لولایی ١١ -۵-١
٢- شیر یکطرفه فشاری ١٢ -۵-١
٣- شیر یکطرفه پیستونی ١٢ -۵-١
۴- شیریکطرفه کره ای ١٣ -۵-١
۶- شیر پروانه ای ١۴ -١
٧- شیر ایمنی ١۶ -١
٨- شیر کنترل ١٩ -١
٩- شیر محدود کننده جریان ٢١ -١
فصل دوم – نحوه انتخاب شیرها
١- کار شیر ٢۶ -٢
٢- مشخصات سیال ٢٧ -٢
٣- افت فشار سیستم ٢٧ -٢
۴- شرایط کارکرد ٢٧ -٢
۵- جنس ساختمان شیر ٢٧ -٢
۶- اندازه شیر ٢٧ -٢
٧- ضریب شیر ٣٠ -٢

فصل سوم – افت فشار در شیرها
١- افت فشار در شیر ٣۶ -٣
٢- کاویتاسیون در شیرها ۴٠ -٣
فصل چهارم – روش تنظیم شیرهای خودکار
۴ شیرهای خودکار ۴۵ -١
۴رابطه فشار تنظیمی شیرهای ایمنی با فشار لوله ها ۴۵ - ٢
۴نکات مهم در تعیین مقدار تنظیم شیرهای ایمنی ۴۶ -٢-١
۴شیر ایمنی خودکار ۴٧ -٢-٢
۴ساختمان شیر ایمنی خودکار ۴٩ -٢-٣
۴ طرز کار شیر ایمنی خودکار ۵١ -٢-٣-١
۴طریقه بازوبستن ۵١ -٢-٣-٢
۴شیر ایمنی خودکار سر چاه ۵١ -٣-٢-١
فصل پنجم- روانکاری شیرها
۵روانکاری ۵۶ - ١
۵ روانکاری بدنه ۵۶ -١-١
۵ روانکاری قسمت متحرک شیرها ۵٨ -٢
منابع ومراجع ۵٩

مقدمه
شیر ها ابزاری هستنئد که در صنعت با توجه به مو قعیت و نحوه عمل آنها مورد استفاده
قرار می گیرند. مهمترین استفاده آنها قطع یا ایجاد جریان سیال در درون لوله می باشد .
یک شیر ایده ال آن است که سیال را با کمترین مقاومت و ایجاد کمترین افت فشار از خود
عبور دهد و به بیان دیگر در وقت لازم از عبور سیال به هر صورت از داخل خود جلوگیری
کند
گاهی اوقات برای تنظیم جریان سیال نیز مورد استفاده قرار می گیرند که این عمل با تغییر
مسیر حرکت و با اطجاد اندکی مقاومت صورت می پذیرد
در برخی مواقع نوع بخصوصی از شیر ها که به طور اتو ماتیِک باز و بسته می شو.ند و از
بروز اتفاقات جلوگیری می کنند در صنعت بکار می روند.
شیر ها انواع مختلف و موارد استفاده متنوعی دارند که در این جزوه به معرفی آنها و نحوه
کارکرد آنها و همچنین تعمیر و نگهداری آنها می پردازیم
امید است که این جزوه بتواند کاربرد شیر ها و انواع آنها را به خوبی معرفی کرده و
راهگشای مشکلات موجود در خصوصز تعمیر و نگهداری شیرها باشد
لازم به ذکر است توانسته ایم حتی المقدور شیرهایی را که مورد استفاده بیشتری دارند در
این جزوه جمع آوری نموده و خدمت شما عزیزان ارائه دهیم..فصل اول:
انواع شیر های صنعتی و کاربرد آنها
اهداف آموزشی
شناخت شیرهای صنعتی


تبلیغات
درباره سایت
 

فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
نویسندگان
نظرسنجی
به نظر شما وبلاگ ساخت و تولید بیشتر مطالبش باید در مورد چه موضوعاتی باشد؟؟
آمار
کلیه حقوق این سایت از جمله قالب آن برای مرجع تخصصی ساخت و تولید محفوظ است