تبلیغات
مرجع تخصصی ساخت و تولید - بلبرینگ ها و رول برینگ ها
مرجع تخصصی ساخت و تولید خوش آمدید                                                    «وَ أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ[حدید/25] آهن را نازل كردیم كه در آن نیروى شدید و منافعى براى مردم است.»

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/Bearing_01.JPG/1280px-Bearing_01.JPG

رول  برینگ ها قطعاتی هستند که امکان حرکت نسبی بین دو قطعه را از طریق غلتش فراهم می کنند

 

قطعات تشکیل دهنده ی بلبرینگ ها

* رینگ داخل و خارج با شیار مناسب

* اجزاء غلتنده (ساچمه و رول )

 *قفسه که تعداد غلتنده را جدا و هدایت می کند....

 

انواع بلبرینگ:

1- بلبرینگ شیار عمیق:
متداولترین بلبرینگ در بازار است,موارد استفاده ی زیادی دارد,نیروهای شعاعی  و محوری را در دوجهت تحمل می کند,برای سرعت های بالا مناسب است.

2- بلبرینگ تماس زاویه ای:
نیروهای محوری را فقط در یک جهت تحمل می کند.

3-بلبرینگ خودمیزان:
در یک طرف دو شیار دارد و در یک طرف سطح کروی دارد,در مواردی  که محور با پوسته انطباق نداشته باشد.

4- بلبرینگ کف گرد:

مناسب برای تحمل نیروهای محوری قابل جداشدن از هم و عمل کرد آن برای محورهای عمودی بهتر است

 

 

رول برینگ ها:

1-    رول برینگ سیلندری:
نیروهای شعاعی زیادی را تحمل می کند(چون سطح تماس خط است).در محورهایی که در معرض انبساط حرارتی هستند از سیلندر استفاده می شود.

 

2-    رول برینگ مخروطی:

قادر به تحمل نیروهای شعاعی است ولی نیروی محوری را در یک جهت تحمل  می کند. بنابراین به طور معکوس با جفت خودش به کار می رود.

 

3-    رول برینگ سوزنی:

در جایی که فضای شعاعی کمی وجود دارد از رول برینگ سوزی استفاده می شود.

 

4-    رولبرینگ بشکه ای:

به دلیل سطح کروی رینگ خارجی این رول برینگ دارای خاصیت خود میزانی است و برای بارهای شعاعی ضربه ای مناسب است. 

  

رول  برینگ ها از سه جهت تقسیم بندی می شوند

1-جهت تحمل نیرو:
الف)رول برینگ های رادیال شعاعی
ب)رول برینگ های اکسیال محوری

 

2-شکل غلتک ها:
الف)کروی
ب) رول

 

3-نوع حرکت:
الف)دورانی
ب)خطی

  

پارامترهای موثر در انتخاب رول  برینگ ها

1-فضای موجود
2- میزان نیرو
3- جهت نیرو(شعاعی یا محوری)
4- خود میزانی
5- سرعت

6-دقت
7- صدا
8- صلبیت(یعنی عدم تغییر پلاستیک)

9- حرکت محوری:

هرگاه شفت در معرض حرارت توربین بخار باشد به لحاظ انبساط طولی از رولربرینگ استفاده می شود   
 
10-مونتاژ و دمونتاژ:
مخروطی,سوزنی و کف گرد ساده,شیار عمیق,تماس زاویه ای و شبکه ای بیرون آوردن مشکل است

 

 

 علل تعویض رول برینگ ها


-خستگی

- سایش به علت نفوذ گرد و غبار

- شکستن قفسه

-تغییر شکل

 

 

 اندازه ها

رول برینگ ها با شماره های استاندارد مشخص می شوند,به عنوان مثال برای
بلبرینگ شیار عمیق 6205 دو رقم سمت چپ نشان دهنده ی نوع رو لبرینگ و اندازه ی آن است.

در محدوده ی قطر داخلی بین 20 میلی متر و 480 میلی متر اگر دو رقم سمت راست را در 5 ضرب کنیم قطر رینگ داخل شفت بدست می آید.

 

  

اندازه ی اصلی یک رول برینگ


1-عرض رول برینگ

2-قطر خارجی

3-قطر داخلی

Z6205 یک طرف رول برینگ در پوش دارد

Z2 6205 دو طرف رول برینگ درپوش دارد.

Rs 6205 یک طرف رول برینگ کاسه نمد دارد.

Rs2 6205 دو طرف رول برینگ کاسه نمد دارد.

W6205 دررول برینگ خارجی یک شیار برای خار جاسازی شده است

 

 

 

یا تاقانها


یک یا تاقان المانی از ماشین است که یک قطعه همانند یک شفت را که چر خش ، لغزش یا نوسان دارد ، پشتیبانی می کند . یا تا قان به دو گروه اصلی تقسیم میشوند: ساده و غلتشی . یا تاقانهای ساده بر اساس حرکت لغزشی که با استفاده از روغنکاری انجام می شود کار می کنند. یا تاقانهای غلتشی یا ضد اصطکاک بر اساس حرکت غلتشی کار می کنند که با استفاده از ساچمه ها یا دیگر انواع غلتک ها امکان پذیر است. درروتورهای  مدرن که در سرعت ها و با رهای نسبتا بالا کار میکنند، انتخاب وطراحی صحیح یا تاقانها و تکیه گا های انها از فا کتور های مهمی هستند که بر عمر سیستم تا ثیر می گذارنند.

 

 

انواع حرکت

—     نوع یاتاقان به کار رونده در یک کاربرد خاص، با توجه به نوع حر کت نسبی ودیگر قیدهای موجود تعین می شود.  انواع حرکت را می توان در گروههای زیر تقسیم  بندی نمود : چرخش حول یک نقطه ، چرخش حول یک خط ، حرکت انتقالی در امتداد یک خط ، چرخش در یک صفحه و حرکت انتقالی در یک صفحه. این حرکتها می تواند پیوسته یا نوسانی باشند . اگر چه اکثر یاتاقانها بیش از یک کاربرد را دارند ولی عموماً آنها را می توان بر اساس نوع حرکت تقسیم بندی نمود . سه طبقه بندی اصلی برای یاتاقانهای ساده و غلطشی عبارتند از : شعاعی ، محوری ، و راهنما . یاتاقانهای شعاعی بارهایی را تحمل می کنند که به صورت شعاعی و عمود بر خط مرکزی شفت وارد می شوند . یاتاقانهای محوری بارهای محوری را تحمل می کنند . این بارها به صورت موازی با خط مرکزی شفت و به سمت انتهای شفت اعمال می شوند . این نوع یاتاقان از حرکت محوری شفت چرخان جلوگیری می کند.

 

—     یاتاقانهای راهنما اجزایی را پشتیبانی و تنظیم می کنند که دارای حرکت لغزشی یا رفت و برگشتی هستند . در این گونه یاتاقانها المان ماشین در جهت حرکت خود راهنمایی می شوند و معمولا این المان چرخش هم ندارد . جدول 12-3 مشخصات مزایا و معایب یاتاقانهای  ساده و غلتشی را مقایسه می کند

 

 

 

 

 

عمر یاتا قانها :

یاتاقانهای غلتشی:

این یاتاقانها برای رسیدن به عمر کاری ویا افزایش عمر کاری خود نیاز به روانکاری دارند. در صورت نبود دماهای بالا ، با استفاده مقدار کمی روانکار ، می توان کارایی بالاییاز یاتاقان به دست اورد . روانکار اضافی باعث ایجاد گرمای اضافی  وافزایش سرعت خورندگی روانکار می شود.انتخاب نوع جنس یاتاقان نقش حیاتی در عمر یاتاقان دارد. خصوصیت جنس مور د استفاده در سا ختمان یاتاقان تعیین کننده ی مقدار اصطکاک بین سطوح خواهد بود که فاکتور مهمی در تعیین عمر یاتاقان است . وقتی دو جنس مشابه درتماس با هم قرار گیرند در صورت وجود روانکار ناکافی، اصطکاک بالا خواهد رفت وسطوح در فشارهای نسبتا کم گریپاژ خواهند کرد. در صورتی که دو قطعه ی تماسی از جنس متفاوت بوده و طوری انتخاب شوندکه اصطکاک کمتری  را ایجاد کنند، می توانند بدون گریپاژ کردن بار های سنگین تری را تحمل کنند.در اکثر ماشین الات جنس شفت ها از فولاد میباشد.

 

عموما جنس یاتاقانها را از موادی با جنس نرم تر میسازند که هم دارای ضرایب اصطکاک کمتری بوده و هم در تماس با فولاد زودتر از بین می روند. یک جنس نرم وقربانی شونده در یاتاقان استفاده

میشودزیرا در مقا یسه با تعو یض فولاد تعویض یاتاقان ساییده شده راحت تر و ارزان تر است .

جنسهای متداول مورد استفاده در یاتاقان ،چدن،برنز،و بابیت می باشد. دیگر مواردی که کمتر متداور هستند

عبارتند از: چوب، پلاستیک و دیگر مواد مصنو عی.هنگام مشخص کردن جنس یاتاقانها، چندین مشخصه وجود دارد که باید انها را در نظر گرفت

استحکام یا توانایی تحمل بارها بدون ایجاد تغییر شکل پلا ستیکی ، توانایی جذب ذرات ریز یا الودگی های موجود در روانکار ، توانایی

 تغییر فرم الا ستیکی واجازهی تو زیع بار در تمام سطوح یاتاقان ، توانایی دفع گرما و جلو گیری از ایجاد جوش گرم (گریپاژ) ، مقاومت به خوردگی.

 

 

نحوه جابجایی ونصب

برای به دست اوردن کارایی وعمر بهینه از یاتاقان ،روش های به کار رفته در جابجایی و نصب انها بایستی درست باشد.

علاوه بر اینکه بایستی روش های استاندارد نصب وجابجایی را رعایت کرد ،موضوع تعویض اضطراری یک یاتاقان نیزدارای اهمیت می باشد.

در صورت تعویض اضطراری یک یاتاقان به منظور راه انداختن سریع خط تولید ، بایستی این یاتاقان تعویضی را در سابقی ماشن ثبت کرد . در نتیجه پس از رفع نیاز اضطراری جایگزین دائمی بایستی جانشین قبلی شود. در صورت عدم تعویض یاتاقان اضطراری با نوع دائمی و ادامه کارکرد یاتاقان اضطراری ، ممکن است عیوب ناگهانی دریاتاقان به وجود اید. بنابراین باید هر چه زودتر یاتاقان اضطراری را تعویض کرده وبه جای ان یاتاقان خوب وبا کیفیت بالا قرار داد.

 

تکنیکهای نصب

هنگام نصب یا جداسازی یک یاتاقان غلتکی مهمترین نکته این است که نیروی نصب یاجدا سازی رابه وجه جانبی رینگ باانطباق تداخلی وارد کرد. این نیرو نباید توسط مجموعه ساچمه یا غلتک از یک رینگ به رینگ منتقل شود زیرا باعث اسیب داخلی یاتاقان خواهد شد.

 

روغنکاری

در موقع مشخص کردن یاتاقان لازم است که نیازهای مربوط به روغنکاری را هم در نظر گرفت. فاکتورهای تاثیر گذار بر روانکارها شامل سرعتهای نسبتا بالا،  سختی در اجرای دوباره روغنکاری،شفتهای غیر افقی و کاربردهایی که نبایستی   در انها نشتی باشد، میباشد

سیستمهای روانکاری

هنگام طراحی یک ماشین جدید، باید ساده ترین سیستم روانکاری ممکن را برای بیرینگها ی غلتشی انتخاب کرد. این سیستم می تواند روانکاری با گریس یا روغن باشد. در موارد ویژه بیرینگها توسط روانکاری  جامد یا خشک روانکاری میشود.

 

انواع روانکاری:

1)روانکاری با گریس 2)روانکاری با روغن 3)روانکاری خشک

متداول ترین نوع روانکاری ،روانکاری با گریس از نوع طرح کارتریجی اب بندی شده می با شد. گریس به خاطر راحتی ونیاز به حداقل نت کاربرد زیادی دارد. ولی در بعضی از کاربردها نمی توان از طرح کارتریجی

استفاده کرد مثلا وقتی که محیط کاری برای اب ابندها خیلی گرم باشد . مثال دیگر وقتی است که کوچک ترین نشتی یا وجود الودگی در اب بندهای لبه مجازنباشد (مثلا ماشین الات صنایع غذای). در چنین حالتهایی بایستی از یاتاقانهایی با اب بند و سیستم روانکاری مخصوص استفاده کرد.

 

در کاربردهای سرعت بالا ، معمولا از روغن برای روانکاری استفاده می شود.در کاربردهایی که شفت باید با سر عت بالا بچرخد ، در انتخاب یاتاقان بایستی موارد زیر رادر نظر گرفت :محدودیت ذاتی بعضی از یاتاقانها ، یناز به خنک کاری ومسائل مربوط به روغنکاری همچون تلاطم و هوا دهی. به عنوان مثال می توان تاثیر طراحی قفسه تماس انتهای غلتک با فلنج محوری را در یاتاقانهای غلتکی مخروطی نیازهای روانکاری نام برد. چنین المان های طراحی باعث محدود شدن سرعت وبار محوری تحملی دراین نوع یاتاقانها می شوند. درنتیجه مهم است که همیشه در مورد مقدار بار تحملی و نحوه ی روانکاری به راهنماییهای سازندهی یاتاقان مراجعه کرد

 

 

 

   انواع گریس و کاربرد آنها

آنچه که در گریس ها بر نوع کاربرد آنها تاثیر بسیار زیادی دارد ، پایه صابونی تشکیل دهنده گریس است که در ترکیب با روغن پایه و مواد افزودنی محصول مورد نظر را برای ما تامین می کند.

گریس ها بر اساس پایه صابونی (ماده قوام دهنده) می توانند تنوع بسیار زیادی داشته باشند .

سه دسته اصلی و پر مصرف آنها شامل موارد زیر هستند:

1-   گریس های پایه لیتیم

2-   گریس های پایه کلسیم

3-   گریس های پایه سدیم

البته انواع ویژه از گریس ها نیز می توانند با پایه های صابونی از ترکیب مواد فوق مانند لیتیم/کلسیم و ... تولید شوند.

 

حال ببینیم از نظر کاربردی این گریس ها چه تفاوتی با هم دارند:

در گریس ها دو خاصیت پایداری حرارتی و پایداری در برابر آب از اهمیت ویژه ای برخودار هستند. در واقع نوع صابون پایه ای که در گریس استفاده می شود ، می تواند بر دو خاصیت بالا تاثیرگذار باشد. از اینرو می توان این خواص را در گریس های مختلف بصورت زیر مقایسه نمود.

حال که با دو دسته اصلی گریس ها آشنا شدیم بهتر است که به نکاتی در مورد مصرف آنها توجه کنیم:

1-   در صورتی که در انبار ، روغن از گریس جدا شود نباید از آن استفاده کرد

نکته: با هم زدن نمی توان روغن جدا شده را به ساختار گریس بازگرداند.

2- در صورت در دسترس نبودن گریس های با درجه NLGIپایین (روانتر) نمی توا با اضافه کردن روغن درجه NLGI آن را پایین آورد.

3-   استفاده از گریس های نسوز بجای ضد آب و بر عکس توصیه نمی شود.

4-   استفاده از گریس های شل تر یا سفت تر از آنچه در دستگاه مورد نیاز است توصیه نمی گردد.

5- از گریس به اندازه مورد نیاز در دستگاه استفاده کنید و از استفاده کمتر یا بیشتر از حد مجاز اجتناب نمایید.

 6-   هنگام گریس کاری گریس قبلی را بطور کامل از محل روانکاری خارج کنید

 

 

 

مزایای روانکاری با گریس نسبت به روانکاری خشک و روغن:

1)قیمت مناسب، طراحی ساده

2)گریس باعث افزایش خاصیت اب بندی می شود.

3)دوره سرویس نسبتا طو لانی و بی نیازی به تعمیر به دلیل عدم نیاز به تجهیزات روانکاری

4)مناسب برای اندیس سرعت بالا وپایین

5)ممان اصطکاکی پایین

6)دوره زمانی معلوم تا زمان خرابی بلبیرینگ بعد از قطع روانکاری در سرعت بالا و پایین

 

انتخاب یک سیستم روانکاری:

انتخاب یک سیستم روانکاری به کمک چندین فاکتور امکان پذیر است:

*شرایط کاری برای بلبیرینگهای غلتشی

*درخواست ما از کیفیت دوران، الودگی صوتی،اصطکاک و دما در بلبیرینگ

*نیاز ما در کاربرد با اطمینان، مثل ایمن بودن در مقابل خرابی پیش از موعد ناشی از سایش،خستگی یا خوردگی وایمنی در مقابل صدمات ناشی از مواد خارجی نفوذ کرده به داخل بلبیرینگ (مثل آب،شن)

*هزینه نصب وتعمیرات یک سیستم روانکاری

 

 

شرایط کاری

شرایط کاری غیر نرمال یا نادیده گرفتن ملاحظات مربوط به تعمیرات ونگهداری باعث ایجا اکثر عیبهای یاتاقان میشود .

یاتاقانهای موجود درماشینهایی که تحت بارهای سنگین ، سرعتهای بالا یا کاربردهایی که برای ان مناسب نیستند قرار میگیرند

ممکن است زودتر از مو عد مقرر وبه صورت فاجعه امیز معیوب شوند . استفاده نادرست از روانکارها نیز میتوانند منجر به عیب در یاتاقان شود بعضی از دلایل ایجاد عیبهای زود تر عبارتند از:دمای کاری بالا،خوردگی،وجود مواد خارجی در روانکار،خستگی مواد،استفاده از روانکاری نا مناسب

دماهای بیش از حد:

بالا تر بودن دما بر استحکام، سختی و عمر یاتاقان تاثیر میگذارد.دماهای پائین بیش تراز اینکه برای استر بابیتی دقیق و نازک لازم باشد برای آسترهای بابیتی ضخیم مورد نیاز است. دماهای بالا نه فقط روی جنس یاتاقانها تاثیر می گذارند بلکه باعث کاهش ویسکوزیته روانکار شده وبر ضخامت فیلم روانکار تا ثیر می گذارد. در نتیجه این عامل بر ظرفیت بار تحملی یاتاقان نیز تاثیر میگذارد. علاوه بر این ، دماهای بالا منجر به اکسیداسیون سریع روغن روانکاری وکاهش کارایی ان می شوند.

نوع مطلب : ساخت و تولید، مکانیک خودرو، متالوژی، تحقیق ها، معرفی، 
برچسب ها : رول برینگ، بلبرینگ، بال برینگ، یاتاقان ها، علت تعویض رول برینگ ها، ball bearing، roller bearing،
لینک های مرتبط : یاتاقان ها، بلبرینگها و رول برینگ ها،

         
چهارشنبه 17 مهر 1392
شنبه 12 مرداد 1398 12:02 ب.ظ
Hi, i believe that i noticed you visited my weblog so i got here to go back the choose?.I am attempting to in finding things to
improve my website!I assume its ok to use some of
your ideas!!
سه شنبه 8 مرداد 1398 12:51 ق.ظ

Thank you. I appreciate this!
drugs for sale in canada online canadian pharmacy north west pharmacy canada drugstore online canadian pharmacies-24h trusted pharmacy canada scam online pharmacies mexico canadian pharmaceuticals for usa sales canadian viagra canadian pharmacy world
چهارشنبه 12 تیر 1398 06:20 ق.ظ
ibmzlxbzsynk viagra pfizer online <a href=http://northwestpharmacyph.com/>cheap cialis</a> viagra prices <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canadian viagrav</a>
canadian online pharmacy for cialis
سه شنبه 4 تیر 1398 11:16 ب.ظ
zjuomgyvepux sublingual viagra http://canadaianviagravscialis.com/ - canadian pharma company cialis name brand viagra online <a href="http://canadacialisproviagra.com/">is cialis safe from canada</a>
جمعه 31 خرداد 1398 03:12 ب.ظ

Thank you. Numerous stuff.

cialis usa cost compare prices cialis uk cialis generic tadalafil buy cialis farmacias guadalajara cialis lowest price cialis 30 day trial coupon opinioni cialis generico wow look it cialis mexico prezzo di cialis in bulgaria overnight cialis tadalafil
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:04 ب.ظ

Truly many of terrific knowledge.
cialis coupons generic cialis with dapoxetine buy cialis sample pack we like it cialis soft gel no prescription cialis cheap side effects for cialis click now buy cialis brand cialis taglich buy original cialis if a woman takes a mans cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:54 ق.ظ

Beneficial stuff. Thank you.
cialis free trial tadalafil 10 mg generic cialis tadalafil buy original cialis viagra vs cialis vs levitra purchasing cialis on the internet cialis pas cher paris cialis 50 mg soft tab canadian discount cialis canadian discount cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:30 ب.ظ

Amazing content, With thanks.
cialis online cialis pills boards cialis 20mg india cialis 100mg cost cialis price thailand ou trouver cialis sur le net cialis uk next day cialis pills price each estudios de cialis genricos cialis 20 mg best price
شنبه 25 خرداد 1398 01:03 ب.ظ

Really plenty of valuable information!
cialis daily cialis canada on line cost of cialis per pill cialis 20 mg cut in half cialis savings card cialis lilly tadalafi cialis super kamagra canadian discount cialis cialis generico lilly cialis generico en mexico
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:10 ب.ظ

Nicely voiced genuinely. .
cialis prezzo in linea basso cialis soft tabs for sale cialis billig buying brand cialis online cialis qualitat cialis en 24 hora cialis prezzo in linea basso generic cialis levitra price cialis wal mart pharmacy click here take cialis
دوشنبه 20 خرداد 1398 07:24 ق.ظ

You've made the point.
cialis arginine interactio cialis generico online tadalafil 5mg chinese cialis 50 mg how much does a cialis cost cialis 100 mg 30 tablet buy online cialis 5mg get cheap cialis cialis from canada precios cialis peru
شنبه 18 خرداد 1398 07:45 ق.ظ

I'm not sure why but this web site is loading very slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I'll check back later on and see if the problem still exists.
جمعه 17 خرداد 1398 08:07 ب.ظ

Regards! Lots of content.

side effects of cialis cialis for sale south africa look here cialis cheap canada buy cialis online nz 40 mg cialis what if i take enter site 20 mg cialis cost cialis australian price cialis free trial buy cialis uk no prescription cialis generika
چهارشنبه 21 فروردین 1398 03:58 ب.ظ

Superb material. Regards!
northwest pharmacy canada trusted pharmacy canada scam best canadian pharmacy canada medications cheap trust pharmacy canada canadian pharmacies that ship to us canadian drugs drugstore online india canadian pharmacies stendra canada online pharmacies medication
دوشنبه 12 آذر 1397 12:35 ب.ظ

With thanks, Numerous forum posts!

cialis prices cialis 10mg prix pharmaci only best offers cialis use 200 cialis coupon cialis 200 dollar savings card buy cialis uk no prescription cialis italia gratis cialis generisches kanada calis cialis rckenschmerzen
دوشنبه 12 آذر 1397 01:18 ق.ظ

You have made your point!
cialis with 2 days delivery 200 cialis coupon look here cialis order on line 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis prices in england cialis wir preise cialis online deutschland cialis uk next day look here cialis order on line free generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 12:01 ب.ظ

You actually suggested it superbly.
only now cialis 20 mg buy original cialis cialis vs viagra achat cialis en suisse prescription doctor cialis no prescription cialis cheap cialis canada cialis 5 mg effetti collateral cialis cipla best buy cialis alternative
جمعه 9 آذر 1397 01:13 ب.ظ

Information effectively applied..
200 cialis coupon canadian cialis when can i take another cialis interactions for cialis cialis generico buy cialis online cheapest cialis prices in england cialis side effects buying brand cialis online the best choice cialis woman
جمعه 9 آذر 1397 01:35 ق.ظ

Reliable write ups. Many thanks.
cialis 05 cialis dose 30mg online prescriptions cialis cialis bula female cialis no prescription pastillas cialis y alcoho we choice cialis uk cialis mit grapefruitsaft get cheap cialis cialis 20 mg best price
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:14 ب.ظ

Really all kinds of good information!
buy cheap cialis in uk cialis australian price prices for cialis 50mg cialis taglich generic cialis at walmart cialis canada on line cialis authentique suisse cialis sicuro in linea cialis canadian drugs only here cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:31 ب.ظ

Incredible tons of good knowledge!
cialis daily new zealand acquisto online cialis venta de cialis canada cialis kaufen bankberweisung cialis in sconto cialis generico online cialis venta a domicilio cuanto cuesta cialis yaho how much does a cialis cost buy name brand cialis on line
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:32 ق.ظ

With thanks. Very good stuff.
prices for cialis 50mg cialis alternative cialis for daily use cialis dosage amounts achat cialis en suisse cialis tablets australia cialis kaufen bankberweisung cialis patent expiration cialis 5 mg effetti collateral 5 mg cialis coupon printable
پنجشنبه 19 مهر 1397 06:29 ق.ظ

Thank you, I enjoy it!
buy 10 mg levitra vardenafil 20mg levitra 10 mg kopen levitra 10 mg kopen levitra 10 mg kopen levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra levitra buy levitra 20 mg levitra 10 mg kopen
سه شنبه 10 مهر 1397 04:39 ق.ظ

You made your point quite well!.
ou acheter du cialis pas cher how does cialis work cialis para que sirve cialis price in bangalore are there generic cialis tesco price cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis ahumada side effects for cialis cialis lilly tadalafi
یکشنبه 8 مهر 1397 02:06 ق.ظ

Thanks a lot. Lots of info.

prezzo cialis a buon mercato 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis sicuro in linea look here cialis cheap canada cialis et insomni achat cialis en europe brand cialis generic how to buy cialis online usa generico cialis mexico cialis generique 5 mg
شنبه 31 شهریور 1397 04:44 ب.ظ

With thanks, Wonderful stuff.
canadian pharmacies canada medication pharmacy canada online prescriptions trust pharmacy canada canada pharmacies canadian medications online drugstore online canada cialis canadian pharmacy canadian rxlist canadian rx world pharmacy
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:21 ب.ظ

Information certainly used..
viagra vs cialis cialis ahumada cialis 5 effetti collaterali cialis rezeptfrei sterreich does cialis cause gout generic for cialis cialis arginine interactio cialis y deporte cialis lowest price tadalafil 20mg
سه شنبه 27 شهریور 1397 03:11 ب.ظ

Thanks a lot! I appreciate this.
buy cialis online legal we use it 50 mg cialis dose cialis generico lilly cialis daily tadalafil 5mg cialis lowest price cialis for sale in europa try it no rx cialis free cialis acheter du cialis a geneve
پنجشنبه 15 شهریور 1397 03:23 ق.ظ

Nicely put. Thanks!
viagra vs cialis vs levitra side effects for cialis canadian discount cialis buy cialis sample pack cialis canadian drugs what is cialis cialis qualitat only best offers 100mg cialis cialis reviews cialis price in bangalore
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:17 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
legitimate canadian mail order pharmacies rx from canada canadian medications 247 canada medication prices trust pharmacy canadian canada online pharmacies for men buy vistagra online safe northwest pharmacies north west pharmacies canada online pharmacies legitimate
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
تبلیغات
درباره سایت


کامل ترین مرجع ساخت و تولید

 

فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
نویسندگان
نظرسنجی
به نظر شما وبلاگ ساخت و تولید بیشتر مطالبش باید در مورد چه موضوعاتی باشد؟؟
آمار
کلیه حقوق این سایت از جمله قالب آن برای مرجع تخصصی ساخت و تولید محفوظ است