تبلیغات
مرجع تخصصی ساخت و تولید - پیچ تراشی
مرجع تخصصی ساخت و تولید خوش آمدید                                                    «وَ أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ[حدید/25] آهن را نازل كردیم كه در آن نیروى شدید و منافعى براى مردم است.»

پیچ و رزوه از مهمترین اجزاء ماشین‌آلات هستند. رزوه تراشی به معنای ایجاد رزوه بر روی قطر یا سطح خارجی است.
از نظر فنی، رزوة پیچ یك نخ با مقطع یكنواخت به شكل مارپیچ مستقیم بر روی سطح داخلی یا خارجی یك استوانه یا به شكل مارپیچ مخروطی بر روی سطح داخلی یا خارجی یك مخروط ناقص است. رزوه‌های روی سطح استوانه‌ای را رزوة مستقیم و رزوه‌های روی سطح مخروط ناقص را رزوه‌های مخروطی می‌نامند. رزوه‌های مخروطی را برای اتصالات لوله‌ها كه لازم است به خوبی آب‌بندی شوند، به كار می‌برند. لیكن رزوه‌های مستقیم كاربردهای متنوعی دارند كه معمولی‌ترین آنها پیچ، مهره و اجزاء قطعاتی هستند كه باید به یكدیگر متصل شوند....
http://www.velmex.com/images/manual/other/a-bunch-of-lead-screws.jpg


استاندارد كردن رزوه‌های پیچ :

از زمان سرجوزف ویت‌ورث در 1841 و ویلیام سلوز امریكایی در 1864، تاكنون در تمام دنیا كوشش قابل توجهی در زمینه استاندارد كردن شكل رزوه‌های پیج به عمل آمده است. در سال 1948 در اثر توافق نمایندگان ایالات متحده كانادا و بریتانیا استانداردهای پیچ یكسان شده و امریكایی به وجود آمد(شكل 1). در سال 1968 سازمان بین‌المللی استانداردها (ISO) استفاده از مجموعه‌ای از استانداردهای متری بر اساس نیمرخ رزوه نشان داده شده پیشنهاد كرد. به نظر می‌رسد كه سالها هر دو نوع رزوه مورد استفاده قرار خواهند گرفت.http://www.sanatekhodro.com/sites/150/PublishingImages/%D9%81%D9%86%DB%8C-%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C150/sh4_1.jpg

نامگذاری اجزاء رزوه و پیچ :
نامگذاری اجزاء رزوه و پیچ در شكل 2 نشان داده شده است. در هر دو نوع سیستمهای یكسان شده و ISO قله رزوه‌های خارجی ممكن است گرد یا مسطح باشند. معمولا برای كاهش تمركز تنش در قسمت بحرانی بن رزوه، آنرا گرد می‌كنند. قله رزوه‌های داخلی مسطح هستند تا با هر دو نوع رزوه‌های خارجی با بن گرد یا مسطح جفت شوند.
انواع رزوه‌های پیچ :
از لحاظ اهمیت تجارتی یازده نوع یا مجموع رزوه پیچ وجود دارند، كه بسیاری از آنها دارای مجموعه‌های مشابه در سیستم متری و یكسان شده هستند :
1- مجموعه رزوه درشت (NC,UNC) : برای كاربردهای عمومی كه در معرض ارتعاش نیست.
2- مجموعه رزوه ریز (NF,UNF) : برای بستن بیشتر قطعات هواپیما و اتومبیل.
3- مجموعه رزوه فوق‌العاده ریز (NEF, UNEF) : برای قطعات نازك كه باید حداكثر تعداد رزوه در طول معینی واقع شوند.
4- مجموعه هشت رزوه‌ای (8N,8UN) : هشت رزوه در اینچ، برای پیچهای به قطر 1 تا 6 اینچ به منظور بستن فلانژ لوله‌ها و سرظروف استوانه‌ای كه برای مقابله با فشار بخار یا سیال داخلی لازم است كشش اولیه در پیچ ایجاد شود.
5- مجموعه دوازده رزوه‌ای (12N,12UN) : دوازده رزوه در اینچ. برای پیچهای به قطر 2/1 تا 6 اینچ. این رزوه‌ها مصرف چندانی ندارند.
6- مجموعه شانزده رزوه‌ای (16N,16UN) : شانزده رزوه در اینچ، برای پیچهای به قطر 4/3 تا 6 اینچ. برای بیشتر مواردی كه رزوه ریز مورد نیاز باشد.
7- رزوه امریكایی Acme.
8- رزوه دندانه ارّه‌ای
9- رزوه چهارگوش
10- رزوه پیچ حلزونی 29 درجه. این چهار نوع آخر بیشتر برای انتقال حركت و نیرو به كار می‌روند.
11- رزوه استاندارد امریكایی برای لوله.
رزوه‌های یكسان شده در قالب مجموعه‌های درشت (UNC,NC)، ریز (UNF,NF)، فوق‌العاده ریز (UNEF,NEF)، سه گام ( 8 ،12و 16) ساخته می‌شوند. تعداد رزوه‌ها در هر اینچ بطور دلخواه و بر اساس قطر بزرگتر تعیین می‌شود.طبقه‌بندی رزوه‌ها :

در سیستم یكسان شده رزوه، خورند مجاز تعیین شده توسط سازنده پیچ در سه طبقه مشخص می‌شود. طبقه 1 مخصوص كارهای نظامی و كاربردهای ویژه دیگر است. رزوه‌های طبقه 2 درجه معمولی، و رزوه‌های طبقه 3 دارای حداقل خورند هستند و در مواردی كه انطباق گیردار لازم باشد. به كار می‌روند. حروف A و B كه به ترتیب بیانگر خارجی و داخلی بودن رزوه هستند. به آخر مشخصه اضافه می‌شوند.
در سیستم یكسان شده خورندها به «موقعیتها» و «درجه‌ها» اعمال می‌شوند. موقعیتهای خورند بیانگر حدود قطرهای گام و قله هستند و با علایم "e" (بزرگ) . "g" (كوچك) و "H" (بدون فضای مجاز) برای رزوه‌های داخلی مشخص می‌شوند. درجه‌بندی با اعداد 3 تا 9 بیان می شود. درجه 6 تقریبا معادل رزوه‌های كاربرد عمومی درجه 2A و 2B امریكایی با كیفیت متوسط است. درجه كمتر از 6 بیانگر كیفیت ریز و یا درگیری كوتاه، و درجه بیشتر از 6 بیانگر كیفیت درشت و یا درگیری بلند است.


روش مشخص كردن رزوه‌ها :
در سیستم یكسان شده رزوه‌های پیچ به صورت ریز مشخص می‌شوند :

این نوع علامتگذاری برای رزوه‌های راست پیچ است. برای رزوه‌های چپ پیچ دو حرف LH بعد از علامت طبقه رزوه نوشته می‌شود.
در سیستم ISO رزوه‌ها به صورت زیر مشخص می‌شوند :

= M نمایش متری رزوه = 6 اندازه اسمی
= 0.75 گام =5g6g نمایش حلقه خورند
=5 درجه خورند =g موقعیت خورند
=6 درجه خورند =g موقعیت خورند
=5g نشانه خورند قطر گام =6g نشانه خورند قطر قله

روشهای تولید پیچ :
معمولا پیچها را می‌توان به طریق مختلف زیر ساخت :
1- تراش پیچ بوسیله ماشین تراش.
2- تراش پیچ بوسیله ماشینهای تراش كپی.
3- تراش پیچ بوسیله ماشین سری تراش.
4- پیچ تراشی با ماشینهای پیچ تراشی.
5- پیچ تراشی با ماشینهای فرز.
6- پیچ تراشی بوسیله حدیده
7- پیچ تراشی بوسیله دستگاهی كه رنده آن دارای حركت دورانی است.
8- پیچ تراشی با سنگهای سمباده (سنگ زنی پیچها)
9- ساختن پیچ بوسیله غلطك كاری (غلطك زدن).
10- ساختن پیچ بوسیله ریخته‌گری.
11- فناوری ایجاد رزوه به روش رولینگ.

1- تراش پیچ بوسیله ماشین تراش :
برای تراشیدن پیچها بوسیله ماشین تراش می‌توان به دو صورت زیر عمل نمود :
تراش پیچ بوسیله ماشین تراشی‌ كه دارای جعبه دنده پیچ تراشی می‌باشد. در این نوع ماشینها كه دارای جعبه دنده پیچ تراشی و نیز دارای میله پیچ تراشی و میله كشش برای حركت سوپرت طولی و سوپرت عرضی جهت پیشانی تراشی و روتراشی قطعات كار میباشد كه حركت آن از جعبه دنده گرفته می‌شود میله پیچ بری برای هدایت سوپرت طولی جهت تراشیدن پیچ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این میله حركت خود را از محور اصلی میگیرد میله پیچ بری دارای پیچی است كه گام آن بر حسب اینچ و یا میلیمتر مشخص شده است نوع دنده پیچ آن از نوع پیچهای ذوزنقه‌ای است. برای تراشیدن پیچها بوسیله ماشین تراش بایستی رنده پیچ تراشی را مانند دنده پیچ خواسته شده بوسیله ماشین سنگ پایه‌دار یا سنگ رومیزی تیز نموده و سپس روی سوپرت دستی ماشین بصورت عمود بر محور كار قرار داد.
و هم چنین برای تراش پیچ می‌توان به سه طریق زیر نیز عمل كرد :
1- انحراف سوپرت عرضی (بار عمودی)
2- انحراف سوپرت وقتی تحت زاویه
3- استفاده از سه رنده.
انحراف سوپرت دستی تحت زاویه 30 درجه
در بعضی از موارد برای اینكه پیچ تراشیده شده دارای سطوح پرداختی باشد از روش انحراف سوپرت دستی استفاده می‌شود در این حالت سوپرت دستی را به اندازه 30 درجه نسبت به سوپرت عرضی منحرف می‌كنیم.
و سپس رنده پیچ تراشی را طبق گفتههای قبلی نسبت بكار تنظیم می‌كنیم در این طریقه رنده پیچ تراشی روی وتر مثلث پیچ حركت كرده لبه سمت چپ رنده عمل برش و لبه سمت راست رنده عمل پرداخت را صورت می‌دهد. در این طریقه احتیاجی به بار جنبی نیست زیرا كه براده برداری فقط از سمت چپ صورت می‌گیرد.
3-استفاده از سه رنده:
در این طریقه بجای یک رنده از سه رنده استفاده می شود که ابتدب رنده اول را با زاویه 69یا 70 درجه تیز نموده و سپس با آن پیچ را تراشیده تا ارتفاع دنده آن 4. میلیمتر از ارتفاع اصلی پیچ کمتر باشد.
رنده دوم را با زاویه 65 درجه تیز نموده و پیچ را تراشیده تا ارتفاع دندانه آن 2/0 کمتر از ارتفاع اصلی پیچ باشد و سپس با رانده اصلی پیچ که زاویه آن 60 درجه است پیچ را میتراشیم تا ارتفاع پیچ کامل شود . در این روش پیچ تراشی بار برداشته شده به سه قلم تقسیم میشود و هر رنده مقداری بار برداشته و رنده سوم که پیچ را کامل مینماید بار کمتر را برداشته و در نتیجه سطوح دندانه پیچ صاف و صیقلی خواهد بود . و احتیاجی به بغل تراشی و انحراف سوپرت دستی نمی باشد .


2 - پیچ تراشی بوسیله ماشینهای تراش كپی (الگوتراشی)
ماشینهای تراش كپی از نظر ساختمان به دو نوع :
الف- ماشین تراش كپی مكانیكی
ب- ماشین تراش كپی هیدرولیكی
الف- ماشین تراش كپی مكانیكی نیز خود بر دو نوع بوده كه عبارتند از :
1- ماشین تراش كپی كه محور اصلی آن دارای حركت طولی است.
در این ماشینها میله كار یا محور اصلی كه قطعه كار روی آن بسته میشود دارای حركت طولی و حركت دورانی است بدین صورت كه برای تراش انواع مختلف پیچها بایستی نمونه پیچ مورد نظر را قبلا تهیه نمود و سپس آنرا روی محور اصلی در سمت چپ پیچ قرار داد البته باید مدل پیچ مورد تراش بایستی بر حسب پیچ خواسته شده تهیه گردد.
(یعنی هر پیچی مدل مخصوص و با گام متناسب خواهد داشت) كه این پیچ به صورت پیچ خارجی ساخته شده است برای تغییر محل دادن پیچ مورد تراش (حركت طولی محور اصلی) بایستی این حركت توسط مهره شش پهلوئی كه به صورت ستاره‌ای شكل b ساخته شده و روی محور g كه به موازات محور اصلی قرار دارد سوار شده و بوسیله اهرم K مهره ستاره‌ای b به پیچ A متصل گشته و حركت طولی پیچ را تامین می‌نماید و مهره ستاره‌ای كه دارای شش پهلو بصورت تو گود ساخته شده هر پهلو دارای پیچی با گام مشخص بوده یعنی روی این مهره شش نوع پیچ با گامهای متفاوت قرار دارد كه می‌توان بوسیله هر پیچ و تعویض پیچ مدل (نمونه یا الگو) A پیچ جدیدی ساخت.


ساختمان این نوع ماشینها طوری است كه به سادگی می‌توان میله كار(محور اصلی) را به طرفین (به سمت راست یا به سمت چپ در حالیكه دارای حركت دورانی است حركت نماید.)
مثلا برای ساختن پیچی با گام یك میلیمتر و یا 12 دنده در اینچ ابتدا مدل پیچ با همان گام یا همان تعداد دنده در اینچ خواسته شده را در دنباله محور اصلی ماشین بسته و مهره ستاره‌ای شكل وضعی دارد كه می‌تواند روی محور مجزائی سوار شده و بوسیله اهرمی دنده‌های آن در داخل دنده‌های پیچ مدل درگیر شود. در این حال قطعه كار در حال گردش دورانی از مقابل رنده پیچ بری كه بطور ساكن روی سوپرت عرضی كه روی ریل ماشین قرار دارد عبور كرده و دنده‌های پیچ تراشیده می‌شود.
مهره ستاره‌ای و مدل پیچ بری تا زمانیكه پیچ تراشیده می‌شود با هم درگیر خواهند بود و میله كار در اثر گردش براست یا به چپ حركت خود را به جلو یا عقب انجام میدهد و رنده پیچ بری را در هر مرتبه برای بار عمقی لازم تنظیم می‌نماید. قبل از اینكه كار حركت برگشت خود را انجام دهد بایستی رنده را به عقب كشید اغلب اوقات به جای رنده‌های پیچ تراشی یك لبه از رنده‌های پیچ تراشی چند لبه استفاده می‌شود با این ماشینها اكثرا قطعاتی را پیچ تراشی می‌كنند كه به سهولت بتوان آنها را به سه نظام یا چهار نظام محكم بست و برای بستن كار بین مرغكها از یك دستگاه مرغك فنردار كه بتواند با كار حركت طولی داشته باشد استفاده می‌شود.
2- نوع دوم این ماشینها ماشینهایی می‌باشد كه به جای حركت طولی محور اصلی دستگاه قلم‌گیر دارای حركت طولی (براست یا به چپ) می‌باشد در این نوع ماشینها مطابق شكل زیر مهره‌ها دی در پشت ماشین به صورت معلق آویزان بوده و با پیچ مدل A درگیر می‌شود در این ماشین دیگر احتیاجی نیست كه محور اصلی حركت طولی داشته باشد و بازوی f و میله e كه حامل رنده می‌باشد دارای حركت طولی می‌باشد. مدل پیچ‌بری مهره‌ هادی در این دستگاه‌ها تحت اهرم عمل بار را انجام می‌دهد. اهرم با رنده پیچ‌بری در اثر گردش نوسانی با هم درگیر می‌شوند.
ب- تراش پیچ با ماشین تراش كپی‌ هیدرولیكی
این نوع ماشینها از نظر عمل و كار نوع و ساخت انواع پیچها مانند ماشینهای كپی تراش مكانیكی بوده با این تفاوت كه حركت طولی و عرضی رنده را دستگاه هیدرولیك انجام داده و دستگاه هیدرولیك فرمان را از دستگاه پیچ مدل (پیچ الگو) گرفته و به دستگاه رنده گیر منتقل می‌نماید، و عمل پیچ تراشی صورت می‌گیرد با این ماشینها می‌توان انواع پیچها را با گامها و یا تعداد دنده‌های مختلف در زمان بسیار كمی براحتی تراشید.
3- پیچ تراشی با ماشین سری تراش
با این ماشین اغلب پیچها را بطور سری انجام می‌دهند و بیشتر اوقات قطعاتی‌كه باید پیچ شوند ممكن است احتیاج به سایر كارهای تراشكاری داشته باشند در این صورت می‌توان روی این ماشین به جای یك رنده چندین رنده تراش و یا وسائل دیگر مانند حدیده و سه نظام مته برای سوراخ كردن و همچنین شابلن اندازه‌گیری بسته و عمل تراشكاری را انجام داد.
افزارهائیكه مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از حدیده اتومات و یا قلاویز و رنده‌های یك یا چند لبه پیچ تراشی می‌باشند. برای بستن قطعات مورد پیچ تراشی از دستگاه كلت كه به طور سریع باز و بسته می‌گردد استفاده می‌شود این دستگاه با انواع مختلف زیر ساخته شده‌اند كه عبارتند از : كلت استوانه‌ای كلت چهار پهلو برای گرفتن میله‌های چهار پهلو و كلت 6 پهلو برای گرفتن میله‌های شش پهلو مورد استفاده قرار می‌گیرد.
حدیده اتومات كه در این ماشین بكار می‌رود عمل پیچ تراشی را در مرحله رفت حدیده صورت داده و زمانیكه حدیده بانتهای پیچ رسید پیچ كامل شده و حدیده خود به خود باز می‌شود. در این حالت حدیده باز شده را به محل قبلی خود برگردانده و برای تراش پیچ بعدی آماده می‌گردد. در هنگام پیچ تراشی با این حدیده‌ها دیگر احتیاج به حركت معكوس نخواهد بود.
در صورتیكه در این ماشینها از رنده‌های یك لبه یا چند لبه استفاده شود طریقه عمل مانند ماشین تراش كپی مكانیكی بوده كه در این صورت رنده به سمت جلو حركت نموده و كار دارای حركت دورانی خواهد بود و بار توسط رنده صورت می‌گیرد.مانند شكل زیر :
4- پیچ تراشی با ماشینهای پیچ تراشی
برای تراش پیچ در این نوع ماشینها از حدیده اتومات استفاده می‌شود كه حدیده اتومات را داخل محور اصلی بسته و كار مورد تراش را بگیره دو پارچه‌ای كه روی ریل ماشین قرار دارد محكم بسته شده و به سمت حدیده خودكار هدایت می‌شود و بعد از انجام پیچ بری حدیده خود به خود باز شده و كار را بایستی به خارج هدایت نمود در این نوع ماشینها بطور سریع پیچ تراشیده می‌شود شكل زیر مطلب را روشن‌تر می‌سازد.

5- پیچ تراشی با ماشینهای فرز
بوسیله ماشینهای فرز می‌توان انواع پیچهای مثلثی و ذوزنقه‌ را تراشید به جز پیچهای مربعی كه چون تیغ به شكل پولكی می‌باشد در این صورت شیار قائم ایجاد نخواهد شد و اگر چنانچه از تیغ فرز شیارتراشی هم استفاده شود باز هم تیغ‌فرز بغل دنده‌های پیچ را خواهند تراشید كه در نتیجه دندانه‌پیچ قدری بزرگ خواهد شد برای اینكه بتوان پیچ مربعی را با ماشین فرز تراشید باید از رنده پیچ‌تراشی مربعی استفاده شود كه می‌توان رنده را روی محور فرز بسته و سپس عمل پیچ تراشی را انجام داد.
بطور كلی پیچ تراشی با ماشین‌های فرز برای دو دسته پیچها معمول شده است كه عبارتند از :1- فرزكاری پیچهای كوتاه2- فرزكاری پیچهای بلند
1- فرزكاری پیچهای كوتاه
این طریقه بیشتر برای فرز كردن پیچهای كوتاه و دنده مثلثی داخلی و خارجی استفاده می‌شود افزار برش تیغ فرزی شبیه به قلاویز كوتاهی است كه دندانه‌ها گامی ندارند (یعنی به صورت پیچ نیست) و دندانه آن از نظر شیار درست شبیه دندانه پیچ است مثلا اگر پیچ مورد نظر زاویه‌اش 60 درجه باشد زاویه بین دو دندانه تیغ فرز هم همان زوایا یعنی 60 درجه و یا 55 درجه خواهد بود.
البته فاصله بین دو دندانه تیغ فرز برابر با فاصله دو دندانه پیچ خواهد بود و طول تیغ فرز قدری از طول پیچ مورد تراش بیشتر می‌باشد زیرا كه تمام دندانه‌های پیچ یك مرتبه با هم تراشیده می‌شوند و حركت برش را فرز كه در تحت زاویه مارپیچ پیچ مایل شده است انجام می‌دهد و قطعه كار در تمام مدت پیچ تراشی كمی بیش از یك بار گردش می‌كند و بعلاوه قطعه كار در تمام مدت یك بار گردش باید به اندازه گام پیچ در جهت طولی تغییر مكان داده شود بعضی از ماشینهای فرز برای پیچ تراشی پیچهای كوتاه موجود بوده كه فرز آنها در جهت طولی حركت می‌كند.6- پیچ تراشی به وسیله حدیده

شكل 13سه نوع سر حدیده باز شو وجود دارند که هر کدام دارای چهار دسته ابزار چند لبه هستند.این لبه ها را می توان برای تیز کردن یا تغییر اندازه رزوه از روی سر حدیده باز کرد. به این ترتیب می توان از یک سر حدیده برای چند اندازه رزوه استفاده کرد ابزارهای تراش را میتوان در جهت شعاعی یا در جهت مماس بر قطعه نصب کرد تا سطح تماس لبه های برنده با قطعه کمتر شود و اصطکاک مالشی کاهش یابد. در یک نوع سر حدیده لبه های برنده دایره ای شکل هستند که بمنظور تسهیل در امر ایجاد لبه های تیز قسمتی از دایره برداشته شده است. این لبه های تراش را باید تحت زاویه ای برابر با زاویه مارپیچ رزوه بر روی سر حدیده بست.
رزوه تراشی با حدیده های ثابت – رزوه های مستقیم و مخروطی خارجی تا قطر حدود 37 میلیمتر را می توان به وسیله حدیده هایی از قبیل انچه در شکل زیر نمایش داده شده است با سرعت تراشید. اساسا این حدیده ها شبیه به مهره های سخت شده هستند که چند شیار طولی در انها ایجاد شده است. در محل تقاطع هر شیار با رزوه یک لبه با رنده تشکیل میشود. لبه های برنده یک سر حدیده قدری پخ شده اند تا به شروع درگیری حدیده و قطعه کار کمک کند در نتیجه چند رزوه انتهای دیگر قطعه کار به عمق کامل تراشیده نمی شوند.اینگونه حدیده های رزوه کاری از نوع فولاد ابزار تند بر یا فولاد کربندار ساخته میشوند .
7- پیچ تراشی بوسیله دستگاهی كه رنده دارای حركت دورانی می‌باشد.
با این طریقه پیچ‌تراشی كلیه پیچهای مثلثی ذوزنقه‌ای و اره‌ای را با سرعت برش زیاد و در یك مرحله كار با سطح پرداختی بسیار خوب در كوتاهترین مدت می‌تراشند.

برای انجام این عمل كار را به سه نظام ماشین بسته استوانه داخلی كه مجهز به قلم پیچ‌بری با تیقچه‌ای از فلز سخت است با سرعتی معادل 300 دور در دقیقه گردش كرده و در عین حال حركت بار را نیز انجام می‌دهد قطعه كار با سرعت 1 تا 5 دور در دقیقه دور محور خود می‌گردد قلم پیچ‌بری با وضعی خارج از مركز خود در هر دور گردش با قسمتی از بدنه كار تماس پیدا كرده و براده نازكی بر می‌دارد كه فرم پروفیل كامل دنده پیچ را خواهد داشت.
دستگاه‌هایی نیز وجود دارد كه دو یا چند قلم پیچ‌بری روی دستگاه قلم گیربسته می‌شود عمل برش سریعتر صورت می‌گیرد تراش پیچهای خارجی و داخلی با این طریق امكان پذیر بوده و نسبت به پیچ‌ تراشی عادی در حدود نود درصد وقت كمتری لازم است شكل زیر مطلب را روشن‌تر می‌سازد كه در این شكل قطعه كار شماره 7 داخل سه نظام به شماره 8 محكم بسته شده و استوانه داخلی كه به شماره 2 مشخص شده برای گرفتن رنده‌های متعدد می‌باشد. دستگاه رنده‌گیر كه روی سوپرت عرضی رار گرفته می‌تواند توسط الكتروموتور شماره 4 كه دارای چرخ فلكه شماره 6 بوده و بوسیله تسمه شماره 5 فلكه ایكه روی محور 1 قرار گرفته به گردش در آورد.البته موتور این دستگاه با سرعت 1000 تا 3000 دور در دقیقه گشته و رنده هم در حدود 100 تا 300 دور در دقیقه گردش داشته و قطعه كار هم نسبت به رنده در حدود 3 تا 30 دور در دقیقه خواهد داشت.


8- پیچ تراشی با سنگ
اغلب پیچهای آبداد شده و یا بدون آب كه بایستی حداكثر دقت و سطح پرداختی بسیار زیاد داشته باشد مانند فلاویزها- شابلنهای اندازه‌گیری و پیچهای دستگاههای اندازه‌گیری و نظائر آنها را باین وسیله درست می كنند، ابزار برش (وسیله پیچ بری) در این صورت یك سنگ سمباده ساده است كه سطوح برش آن فرم دندانه پیچ را دارا می‌باشد. علاوه بر این نوع سنگ سمباده گاهی اوقات از سنگ سمباده چند لبه استفاده می‌شود و چنانچه لبه سنگها كند شود و بوسیله الماس سنگ تیزكنی مخصوص كه فرم دنده مذكور را دارد و در قالبی كه در ماشین سنگ زنی بسته شده آن را برای تیز كردن سنگ هدایت می‌كند. حركت برش سنگ سمباده توسط خود ماشین تامین می‌شود و قطعه كار دارای دور كمی داشته و حركت بار متناسب با گام پیچ انجام می‌شود.

البته باید دانست كه پیچهای دنده ریز كه دارای گامی كوچك می‌باشند مستقیما با سنگ پیچ تراشی می‌شود ولی بعضی اوقات پیچهائیكه دنده درشت بوده و دارای گامی نسبتا زیاد باشد ابتدا پیچها با روشهای قبلی یعنی با ماشینهای تراش با روشهای دیگر تراشیده شده و بعد از تراش پیچ برای دقت زیاد مجددا پیچ را سنگ می‌زنند.
9- غلطك زدن پیچها (پیچ تراشی بوسیله غلطك)
در این طریقه دنده‌های پیچ بوسیله فكهای تحت و یا نوردهای شیاردار غلطك می‌شوند و این طریقه تنها روش پیچ تراشی است كه عمل براده برداری صورت نمی‌گیرد كه منحصرا برای ساختن پیچهای زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این روش سطح خارچی پیچ كاملا به صورت پرداخت در آمده زیرا كه این طریق پیچ‌بری الیاف فلز هیچ‌گونه گسیختگی ندارند در نتیجه استحكام پیچ بی‌اندازه زیاد خواهد.البته روش پیچ تراشی بوسیله غلطك به صورت زیر انجام می‌شود.1- استفاده از دو صفحه كه روی آنها شیارهای مثلثی تحت زاویه پیچ ایجاد شده كه در این صورت قطعه كار بین دو صفحه قرار داده می‌شود كه صفحه زیر ثابت بوده و صفحه روئی را در تحت فشار قائم قرار داده و همچنین دارای حركت طولی نیز می‌باشد كه در نتیجه شیارهای پیچ روی قطعه كار ایجاد خواهد شد.
شكل 29: بخش محركه محور غلاكهای ماشین
2- غلطك زدن پیچ بوسیله دو عدد غلطك استوانه‌ای
شكل b عمل غلطك زدن پیچ را بوسیله غلطكهای استوانه‌ای نشان می‌دهد كه در این طریقه قطعه كار a را روی صفحه راهنمای C قرار داده و سپس بوسیله قرقره ثابت و قرقره متحرك پس رو و پیش‌رو كه دارای حركت دورانی نیز می‌باشد قطعه را غلطك زده و پیچ می‌شود.
3- غلطك زدن پیچ بوسیله سه قرقره
شكل C عمل غلطكاری پیچ بوسیله سه قرقره را نشان می‌هد كه در این طریقه قطعه كار a را بین سه قرقره C قرار داده و بوسیله بستن سه قرقره عمل غلطك كاری صورت می‌گیرد و پس از اتمام پیچ قرقره‌ها خودبخود از هم جدا می‌شود و قطعه b كه در پیشانی قرقره‌ها قرار دارند برای نگهداری قرقره‌ها بكار برده شده است.
10- ساختن پیچها بوسیله ریخته‌گری
اغلب پیچهای دنده درشت كه دارای دقت زیادی نمی‌باشند از طریق ریخته‌گری تهیه می‌شود زیرا كه در این صورت هدف حركات پیچ و مهره نسبت بهم بوده و لازم نیست كه دارای دقت باشند برای تهیه این پیچها كه بیشتر پیچهای مربعی یا ذوزنقه می‌باشد كه ابتدا مدل پیچ را از چوب یا از فولاد یا از مواد دیگر بر حسب نوع جنس پیچ ساخته و سپس آنرا در قالبهای مخصوص ریخته‌گری قرار داده و مواد ذوب شده را داخل قالب ریخته‌گری ریخته و پیچ مورد نظر را تهیه می‌كنند كه البته برای پیچهای خارجی مدل بصورت دو نیم مهره و برای تهیه مهره مدل بصورت پیچ ساخته می‌شود.
11- فناوری ایجاد رزوه به روش رولینگ
یكی از روشهای تولید رزوه و یا بطور كلی‌تر قطعاتی كه دارای شیارهای مارپیچ می‌باشند.
عملیات (TREAD ROLLING OR ROLL TREADLNG) می‌باشد. در این روش هیچ‌گونه براده برداری از روی قطعه كار صورت نمی‌گیرد بلكه یك عمل فرم‌دهی سرد می‌باشد لذا استحكام این گونه پیچ‌ها نسبت به پیچ‌هایی كه تراشكاری یا سنگزنی شده‌اند به مراتب بیشتر می‌باشد. ابزار از دو یا سه غلتك یا به عبارتی قرقره به همراه یك ماشین كه به (HEAD) معروف است تشكیل شده است. قرقره‌ها با توجه به مشخصات رزوه قطعه دارای شیارهایی با همان گام قطعه كار بود. قطعه كار نیز به محور گردنده دستگاه بسته كه دارای حركت دورانی می‌باشد. غلتك‌ها به نحوی بر روی كلگی (HEAD) نصب شده‌اند كه می‌توانند حول محور خود دوران نماید. قطعه كار نیز دارای حركت دورانی می‌باشد. شكل قطعه منحصر به قطعات استوانه‌ای نبوده و بر روی قطعات مخروطی نیز عملیات انجام می‌شود. ابزار یا به عبارتی غلتك‌ها به دو صورت استوانه‌ای و تخت ی رول شده 35-15 درصد قوی‌تری از (SPLINE) های ماش(FLAT) وجود دارد. زمانی كه فرایند رولینگ تخت به كار رود ابزار فقط حركت خطی رفت و برگشتی (RAVERSING) .
توانایی‌ها و محدودیت‌های پروسه
اغلب (TREAD ROLLING) بر روی قطعاتی با سختی تا 32 راكول سی به راحتی انجام می‌گردد. البته یكسری از رزوه‌ها كه در دمای بالا (HICHT-TEMPERATURE) كار می‌كنند و تا حدود 52 راكول سی نیز سخت شده ‌اند در حالت گرم با این روش تولید شده‌اند.
فلزاتی از قبیل چدن‌ها و فولادهای كه به روش متالوژی پودر (SINTERED STEELS) تهیه شده‌اند به دلیل پایین بودن خاصیت فرم‌پذیری و چكش خواری (DUCTILITY) قابلیت روتینگ نداشته و به جای گرفتن فرم غلتك به خود، خرد می‌شوند.
اغلب رزوه‌های ساده و مخروطی كه شامل استانداردهای ISO,UNF,UNJF,UNC دنده ذوزنقه‌ای، حلزونی پیچ‌های انتقال حركت و غیره با این روش تولید شده‌اند از لحاظ قطر قطعه كار از (0.010-9.0) اینچ و حتی پیچ‌های خیلی بزرگ تا قطر 20 فوت نیز قابل انجام می‌باشد. پیچ‌هایی كه زاویه دنده آنها 60 درجه و آنهایی كه شعاع ته دندانه آنها بیشتر می‌باشد نظیر پیچ‌های نرم (UNJF) نسبت به بقیه راحت تر رول می‌شود. از رول كردن شیارهای مارپیچی كه زاویه دنده آنها كمترا ز 20 درجه و همچنین در صورتی كه عمق شیار بیشتر از 16 عمق خارجی (AJOR.MDLA) باشد باید اجتناب كرد مگر در مواقعی كه ماده قطعه كار خیلی فرم پذیر باشد. از فرایند رولینگ همچنین می‌توان در تولید هزار خاری ها (SPLINE) استفاده نمود. (SPLINE) ها ین كاری شده می‌باشند.

كیفیت سطح
وقتی عملیات به نحو صحیحی و با رعایت پارامترهای مورد نیاز انجام گردد صافی سطح مطلوب و قابل قبولی بر روی سطح جانبی (FLANK) و ته دندانه (ROOT) ایجاد نخواهد شد كه عاری از هرگونه بریدگی، اثر برش كه در روش (CUTTING TREAD) معمول می‌باشد وجود نخواهد داشت. صافی سطح بر روی عمر مفید قطعه موثر می‌باشد. صافی سطح در رولینگ معمولا در حدود (S-24-MICROLNCH) و در تراشكاری (64-125 ,MICROLNCH) می‌باشد. معمولا به دلیل بهتر بودن صافی سطح رزوه‌های رول شده ضریب اصطكاك نیز به مقدار قابل ملاحظه‌ای كاهش می‌یابد. كه این مسئله در مورد پیچ‌های اتصال و انتقال حركت حائز اهمیت می‌باشد.

قابلیت رولینگ فلزات
این قابلیت بستگی به خاصیت فرم‌پذیری و چكش خواری فلز و مقاومت فلز در برابر جاری شدن (FLOWING) دارد.
نیروی لازم جهت رولینگ به طور معكوس متناسب با خاصیت فرم‌پذیری می‌باشد.

نوع مطلب : آموزشی، تحقیق ها، معرفی، ساخت و تولید، 
برچسب ها : پیچ تراشی، تراش پیچ، انواع پیچ تراشی،
لینک های مرتبط :

         
دوشنبه 22 مهر 1392
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:59 ق.ظ

Many thanks, Terrific stuff!
buy cheap viagra online usa buy viagra south africa viagra pharmacy prices buy viagra brand online safe buy viagra online how to purchase viagra where to buy viagra cheap cheap generic sildenafil buy viagra soft sildenafil and viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:27 ق.ظ

Cheers, An abundance of postings.

cialis great britain calis cialis per paypa buying cialis overnight sublingual cialis online cialis cuantos mg hay cialis rckenschmerzen cialis 5 effetti collaterali cialis rezeptfrei sterreich sublingual cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:51 ب.ظ

Very good stuff. Thanks.
buy cialis cheap 10 mg cialis lilly tadalafi comprar cialis navarr only best offers cialis use we choice cialis uk chinese cialis 50 mg try it no rx cialis venta de cialis canada cialis para que sirve compare prices cialis uk
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:55 ق.ظ

With thanks, Lots of postings!

viagra for men pfizer viagra price of viagra uk where to buy real viagra online buy cheap viagra online uk is buying viagra online safe generic levitra where can i buy viagra online safely viagra cheap levitra prescription viagra uk
جمعه 17 فروردین 1397 06:39 ب.ظ

Regards! I appreciate this!
price cialis per pill cialis kaufen bankberweisung prix de cialis where to buy cialis in ontario cialis coupon cialis online holland buy cialis sample pack legalidad de comprar cialis cialis 50 mg soft tab brand cialis nl
جمعه 3 فروردین 1397 02:42 ب.ظ

Thanks! Awesome information!
cialis professional from usa tadalafilo buy brand cialis cheap cialis generico enter site 20 mg cialis cost generic cialis at the pharmacy cialis for sale price cialis wal mart pharmacy cialis 5 mg funziona comprar cialis 10 espa241a
دوشنبه 30 مرداد 1396 02:46 ب.ظ
Howdy! Do you know if they make any plugins to help with
Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good results.

If you know of any please share. Appreciate it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


تبلیغات
درباره سایت


کامل ترین مرجع ساخت و تولید

 

فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
نویسندگان
نظرسنجی
به نظر شما وبلاگ ساخت و تولید بیشتر مطالبش باید در مورد چه موضوعاتی باشد؟؟
آمار
کلیه حقوق این سایت از جمله قالب آن برای مرجع تخصصی ساخت و تولید محفوظ است