تبلیغات
مرجع تخصصی ساخت و تولید - نرم بندی فولادها
مرجع تخصصی ساخت و تولید خوش آمدید                                                    «وَ أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ[حدید/25] آهن را نازل كردیم كه در آن نیروى شدید و منافعى براى مردم است.»

نرم بندی فولادها

نرم بندی فولادها
به منظور ایجاد زبان مشترک میان تولید کننده،فروشنده وسازنده مصنوعات فولادی  را نرم بندی (استاندارد )کرده اند.بیشتر کشور های صنعتی پیشرفته برای خودنرم بندی جداگانه دارند و برحسب تجربیات و زبان متداولشان از علامت ها،حروف و عددهایی برای بیان اختصاری اطلاعات لازم جهت معرفی هر یک از تولیدات خود استفاده می کنند.در این میان سازمان های بین المللی نیز برای ایجاد وحدت در نرم بندی کوشیده اند اما متاسفانه ثمر بخش نبوده و هنوز در بیشتر کشور ها نرم بندی کشور های عمده تولید کننده اعمال می گردد... نرم بندی فولادها:علامت هایی که برای معرفی فولاد ها به کار می روند،شامل سه بخش عمده عناصر تشکیل دهنده ،روش تولید و عملیات انجامگرفته روی آنها قبل از عرضه به بازار  می باشد.به عنوان مثال کشور آلمان تمام فولادها را طبق «دین ۱۷۰۰۶» استاندارد کرده است.علائم بخش عناصر تشکیل دهنده:حروف شناسایی برای فولاد ساختمانی معمولی ، st  است.عددی نوشته می شود که با ضرب کردن آن در ۹٫۸۱ (شتاب جاذبه زمین) ، مقدار حداقل کشش فولاد بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع بدست می آید.پس از عدد مربوط به استحکام،خط تیره قرار می گیردوسپس درجه کیفیت فولاد به وسیله اعداد ۱ تا ۳ معرفی می شود. درجه ۱ : برای کارهای معمولی که نوشته نمی شود درجه ۲ : برای کارهای مهم درجه ۳ : فولادی که ریخته گری شده و دارای درجه خلوص بالا و خواص جوشکاری خوب است. مثال: St   ۳۷-۲   درجه کیفیت= ۲         N/mm^2370   =  استحکام کششی     فولادساختمانی   حروف شناسایی فولاد ساختمانی دانه ریز مخصوص جوشکاری ، St E است.برای معرفی حداقل تنش تسلیم در این فولادها،از عدد استفاده می شود. St E 380 مثال:   N/mm^2   ۳۸۰ = تنش تسلیم         فولاد مخصوص جوشکاری تنش تسلیم یاحد تناسب کششی : حدی است که در آن تغییرات تنش با تغییرات افزایش طول نسبی متناسب است.     برای تسمه ها و ورق هایی که از جنس فولاد غیر آلیاژی نرم است وبرای کشش مناسب هستند،از حروف St استفاده می شودوپس از آن اعداد ۱۲ برای کشش معمولی، ۱۳برای کشش عمیق و ۱۴ برای کشش عمیق ومخصوص درج می گردد.مثال : St 13                                    مناسب برای کشش عمیق          ورق فولادی   در این بخش علاوه بر علائم یاد شده از علامت شیمیایی عناصری که در محصول نقش اساسی دارند،نیز استفاده می شود.در این گونه مواردعلائم شیمیایی به ترتیب درصد وزنی موجود در آلیاژوبا توجه به ضرائب مربوط از زیاد به کم نوشته می شود. حرف C  حرف شناسایی فولادهای غیر آلیاژی است که برای عملیات حرارتی سخت کاری وبهسازی مناسب هستند.وبعد از آن عددی نوشته می شود که معرف مقدار کربن موجود در آنها با ضریب  ۰٫۰۱ است.             ۱۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰ ۴ بور                  B کربن              C گوگرد            S نیتروژن           N سزیم              Cs     تانتالیم             Ta        آلومینیم        Al تیتانیم             Ti         برلیم            Be وانادیم              v        مس             Cu زیر کونیوم         Zr      مولبیدن       Mo                                 نیوبیم           Nb                                 سرب            Pb کرم                            Cr کبالت                         Co منگنز                        Mn نیکل                           Ni سیلیسیم                        Si تنگستن                        W         مثال: C  ۶۰   C به معنی فولاد غیر آلیاژی   و   ۶۰  یعنی  ۰٫۶ = ۰٫۰۱ * ۶۰ برای معرفی فولاد های غیر آلیاژی نجیب لا درجه خلوص بیشتر،پس از علامت شیمیایی cاز حروف دیگری نیز استفاده می شود که دارای مفاهیمی به شرح زیر هستند :   Cf   ۵۳ مثال :        Cf  معنی فولاد غیر آلیاژی سخت شده باشعله القایی درصد کربن ۰٫۵۳ K =فولاد نجیب با محتوای گوگرد و فسفر کم Ck  ۱۰ مثال :       Ck   به معنی فولاد غیرالیاژی با گوگرد وفسفر کم درصد کربن ۰٫۱ m = فولادنجیب با محتوای گوگرد کم (۲درصد تا ۳۵درصد) مثال: Cm  ۳۵   Cm = به معنی فولاد غیر آلیاژی با گوگرد کم درصد کربن ۰٫۳۵   q =  فولاد سخت شده سطحی ،مناسب برای پرچکاری وچکش کاری سرد.     مثال: Cq 35     درصد کربن ۰٫۳۵              فولاد غیر آلیاژی مناسب برای پرچکاری وچکش کاری سرد     برای معرفی فولادهای ابزارسازی غیر آلیاژی ،عدد پس از علامت شیمیایی C وعدد معرف کربن با ضریب ۰٫۰۱ ،حرف W  (ابزار) وسپس اعداد ۱ تا ۳ (درجه مرغوبیت)با حرف S  نوشته می شود.   مثال ۱ : C   ۱۰۰   W   ۱                                            درجه ۱    ابزار     درصد کربن    فولاد غیر آلیاژی   مثال ۲ :   C  ۸۵ WS مخصوص    ابزار     درصد کربن    فولاد غیر آلیاژی حرف شناسایی فولاد نورد ، حرف D است.پس از این حرف ،عددی که معرف مقدار کربن موجود در آن است با ضریب ۰٫۰۱ نوشته می شود. D  ۸ مثال :       برای معرفی فولاد های کم آلیاژی را که که مجموع عناصر تشکیل دهنده آنها از ۵% کمتر باشد،بدون استفاده از حرف C با یک عدد آغاز میکنند که این عدد معرف مقدار کربن با ضریب ۰٫۰۱ است پس از آن ،علامت اختصاری شیمیایی سایر عناصر مهم به ترتیب درصد وزنی موجود در آلیاژ ویا توجه به ضریب های داده شده در جدول ۱ – ۳ از زیاد به کم می نویسند. مثال ۱ : ۲۵  Cr  Mo  ۴                                  درصدکرم۱= ۴/۱ * ۴   مولبیدن    کرم     درصد کربن ۰٫۲۵ ۲۸  Ni Cr Mo 7 4 مثال ۲ :     درصد کرم ۱= ۴/۱*۴ درصدنیکل ۷۵/۱= ۴/۱  * ۷  مولبیدن  کرم  نیکل  درصد کربن ۰٫۲۸ توجه : مقدار مولبیدن موجود کمتر از ۱ % است و نوشته نشده است.علامت شناسایی فولادهای پر آلیاژی  که مجموع عناصرتشکیل دهنده آلیاژ آن ها از ۵ % بیشتر است،با حرف X  شروع می شود. پس از این حرف،عددی وجود دارد که معرف مقدار کربن با ضریب ۰٫۰۱ است.وپس از آن،علامت اختصاری شیمیایی سایر عناصر مهم به ترتیب درصد وزنی موجود در آلیاژ با ضریب ۱ نوشته می شود  مثال : X  ۱۲  Cr  Ni  ۱۸  ۸         درصدنیکل -  درصد کرم -  نیکل – کرم -  درصد کربن – فولاد پر آلیاژ   حرف شناسایی فولادهای تند بر S  است وپس از آن عددی که معرف درصد وزنی ولفرام،مولبیدن و کبالت با ضریب ۱ است نوشته می شود. مثال: S 18  ۱  ۲  ۵ درصد کبالت –  درصد وانادیم –  درصد مولبیدن –  درصد ولفرام –  فولاد تندبر بخش روش تولید :حروفی که در این بخش به کار می رودفرایندتهیه فولاد ویژگی های برجسته و نحوه ریخته گری آن را مشخص می کند.در جدول زیر،مفاهیم این حروف را مشاهده می کنید.                         حروف مشخصه مفهوم مثال A فولاد مقاوم به تغییرات جوی A25CrMo 4 G مواد ریختگی G-X12Cr 14 P مناسب برای قطعات تهیه شده PSt50-2      R در قالب های بسته آهنگری در کوکیل Rst37-2      RR فولاد آرام مخصوص RRSt34-7  RO مخصوص لوله های جوشکاری ROSt37-3 S مناسب برای جوشکاری GTW-S38-12 T مناسب برای دماهای پایین TStE-32      U فولاد نا آرام USt37-2 WT فولاد مقاوم به تغییرات آب و هوا WTst37-3 Z مخصوص کشش ZSt44-2         بخش عملیات انجام شده : حروفی که در این بخش به کار برده می شوند،مشخص کننده عملیات حرارتی،روش فرم دادن و کیفیت در ورق های ظریف است.علامت های مربوط به این بخش در آخر حروف و اعداد معرف فولادنوشته می شوند.در بعضی موارد ،پس از حرف مربوط به بخش عملیات انجام شده،عددی قرار داردکه معرف استحکام کششی آن بر حسب دکا نیوتن بر میلیمتر مربع است. در صفحه بعد،حروف معرف این بخش و مفاهیم آنهارا به همراه یک مثال مشاهده می کنید. منظور از آنیل کردن این است که فولاد رابه آرامی تا رسیدن به دمای معینی گرم می کنند.شپس تا زمان معینی آن را  در دین دما نگهمیدارند،آنگاه در محیطی بسته تا دمای محیط بتدریج خنک می کنند. سخت کردن فولاد همراه با برگشت در دمای بالا را بهسازی می گویند.به این وسیله سماجت فولاد زیادمی شود واستحکام کششی آن نیز بالا می رود.         حروف مشخصه مفهوم مثال G آنیل نرم شده است. ۱۶ Mn Cr 5 G K در حالت سرد کشیده سده است ۹۵ Mn 28 K N آنیل نرمال شده است. CK 45 N SH پوسته های سطحی برطرف شده است. CK 45 SH U عملیات حرارتی انجام نشده است. St 37 – ۲U V عملیات بهسازی انجام شده است. ۴۲ Cr Mo 4 V 90         نرم بندی فولاد های ریختگی : حروف شناسایی فولادهای ریختگی  Gs است.پس از این علامت، خط تیره و بعداز آن عددی وجود دارد که با ضرب آن در ۹٫۸۱ حداقل استحکام کششی فولادریختگی بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع به دست می آید. مثال : GS   _ ۳۸ استحکام کششی ۳۸۰ N/mm^2     فولادهای ریختگی برای معرفی فولاد ریخته آلیاژی پس از حروف مشخصه وخط تیره ،عددی نوشته می شود که معرف درصدوزنیکربن با ضریب ۰٫۰۱ است.پس از آن علائم شیمیایی سایر عناصر مهم به ترتیب در صد وزنی موجوددر آلیاژ وباتوجه به ضرائب موجود در جدول ۱ – ۳ از زیادبه کم نوشته می شوند.مثال: GS – ۱۷  Cr  Mo  ۵  ۵ درصد مولبیدن ۰٫۵  –  درصد کرم ۲۵/۱ –  مولبیدن –  کرم  –  درصد کربن ۰٫۱۷   فولاد ریختگی در انتهای علائم مشخصه فولادهای ریختگی وفولاد ساختمانی که اطمینان بیشتری از آنها انتظار میرود،به جای حروف از یک نقطه ویک عدد استفاده می شود که معرف ویژگی هایی است که تولید کننده فولادآن ها راتضمین می کند.در جدول ۲- ۳ علائم مشخصه ویژگی های تضمین شده را مشاهده می کنید.         اعداد شناسایی ویژگی های تضمین شده ۰۹ ۰۸ ۰۷ ۰۶ ۰۵ ۰۴ ۰۳ ۰۲ ۰۱     * *   *     * حد روانی (حد کش آمدن)     *   * *   *   آزمایش جا زدن یا تا زدن     * * *   *     مقاومت در برابر ضربه   *               مقاومت در حالت گرم *                 خواص الکتریکی یا مغناطیسی     GS   ۶۰   ۰۷  مثال:     فولاد ریختگی استحکام کششی  ۶۰۰  نیوتن بر میلیمتر مربع ویژگی های تضمین شده (حدروانی ،آزمایش تا زدن وجازدن ، مقاومت در برابر ضربه)نوع مطلب : شناخت مواد، تحقیق ها، 
برچسب ها : نرم بندی فولاد ها، نرم بندی، فولاد، شناخت مواد، متالژی، هنرستان چمران،
لینک های مرتبط :

         
یکشنبه 25 فروردین 1392
دوشنبه 24 دی 1397 12:23 ق.ظ
Hi there i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this
post i thought i could also make comment due to this sensible article.
شنبه 22 دی 1397 10:38 ق.ظ
Awesome blog! Do you have any hints for aspiring writers?
I'm planning to start my own blog soon but I'm a
little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like Wordpress or go for
a paid option? There are so many options out there that I'm
totally overwhelmed .. Any tips? Appreciate it!
شنبه 8 دی 1397 09:06 ب.ظ
These are genuinely fantastic ideas in on the topic of blogging.
You have touched some fastidious things here. Any way keep up wrinting.
جمعه 7 دی 1397 12:15 ب.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was
curious what all is needed to get set up?
I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very internet smart so I'm not 100% sure.
Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
Cheers
پنجشنبه 29 آذر 1397 11:53 ب.ظ
It's in fact very complicated in this busy life to listen news on Television, therefore I simply use web for that
reason, and get the most recent information.
پنجشنبه 29 آذر 1397 11:21 ب.ظ
May I simply just say what a comfort to find
somebody who actually knows what they're
discussing on the web. You definitely realize how to bring a problem
to light and make it important. More and more people need to check this out and understand this side of
your story. I can't believe you're not more popular since you surely possess the gift.
یکشنبه 25 آذر 1397 05:10 ب.ظ
Appreciate this post. Let me try it out.
یکشنبه 25 آذر 1397 10:24 ق.ظ
It's appropriate time to make some plans for the future and it is
time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting
things or advice. Perhaps you can write next articles referring to this article.
I want to read even more things about it!
جمعه 23 آذر 1397 07:13 ق.ظ
Hi colleagues, how is the whole thing, and what you would like to say concerning this paragraph, in my view its really remarkable for me.
دوشنبه 12 آذر 1397 09:19 ب.ظ
I'm really enjoying the theme/design of your blog.
Do you ever run into any web browser compatibility problems?

A few of my blog visitors have complained about my website not working
correctly in Explorer but looks great in Safari.

Do you have any advice to help fix this issue?
جمعه 9 آذر 1397 02:30 ق.ظ
Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts and I will be waiting for
your next write ups thanks once again.
شنبه 26 آبان 1397 08:09 ق.ظ
Hey there just wanted to give you a quick heads up. The text in your article
seem to be running off the screen in Ie. I'm not sure if this is a format
issue or something to do with web browser compatibility but I figured I'd post to let you know.
The layout look great though! Hope you get the issue resolved
soon. Many thanks
شنبه 26 آبان 1397 02:22 ق.ظ
Fantastic site. Plenty of helpful information here. I'm sending it to some buddies ans also sharing in delicious.
And obviously, thank you in your sweat!
دوشنبه 21 آبان 1397 06:33 ق.ظ
How would you like to lose weight in just three weeks?
Take a look at http://destyy.com/wXQe46 and
see for yourself how it’s possible. You’ll lose weight and keep it off following this plan.
Remember, losing weight isn’t just for yourself.
You’re also doing it for those who rely on you.
Lose weight today and make sure you’re there for them tomorrow
دوشنبه 21 آبان 1397 06:21 ق.ظ
great issues altogether, you just gained a logo new reader.
What could you suggest about your submit that you
simply made a few days in the past? Any certain?
شنبه 19 آبان 1397 12:39 ب.ظ
whoah this weblog is fantastic i love reading your articles.
Stay up the great work! You understand, a lot of people are hunting
round for this information, you can aid them greatly.
جمعه 18 آبان 1397 11:03 ق.ظ
I really love your website.. Very nice colors & theme.
Did you create this web site yourself? Please reply back as I'm looking to
create my own personal website and would love to learn where you
got this from or just what the theme is called.
Many thanks!
جمعه 18 آبان 1397 09:59 ق.ظ
Did you know that it’s possible to get rich without doing any
work at all? You can make thousands of dollars while you sleep.
Does that sound too good to be true? If it does, it’s because you
haven’t watched this video. Click here http://kudoflow.com/4MnD and watch it.
You’ll be amazed by this guy’s story.
سه شنبه 8 آبان 1397 03:11 ب.ظ
Greetings I am so glad I found your weblog, I really found you
by accident, while I was looking on Aol for something else, Anyhow I am here now and would
just like to say cheers for a remarkable post and a all round entertaining blog (I also
love the theme/design), I don't have time to browse it all at the minute but
I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the great work.
سه شنبه 8 آبان 1397 01:41 ب.ظ
Hello! This post could not be written any better!
Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept
talking about this. I will forward this write-up to him.
Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!
سه شنبه 8 آبان 1397 12:59 ب.ظ
Every weekend i used to visit this web site, for the reason that
i wish for enjoyment, for the reason that this this website conations actually good
funny stuff too.
سه شنبه 8 آبان 1397 06:51 ق.ظ
Hello! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting
a new project in a community in the same niche.
Your blog provided us valuable information to work on. You have done a
extraordinary job!
سه شنبه 8 آبان 1397 02:04 ق.ظ
I do not even know the way I finished up right here, but I believed
this publish was once great. I don't understand who you are but
certainly you are going to a famous blogger in case you aren't
already. Cheers!
پنجشنبه 3 آبان 1397 06:49 ق.ظ
I loved as much as you will receive carried out right here.
The sketch is tasteful, your authored material stylish.

nonetheless, you command get bought an shakiness over that you
wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly
again as exactly the same nearly very often inside case
you shield this increase.
یکشنبه 29 مهر 1397 06:33 ق.ظ
There’s been a lot of changes since I last left a comment about my site.

I’m starting to add the new features that I’ve wanted to.
I hope in the next few weeks that all of it will
be up and running. It’s going to take time and I haven’t had much of it to dedicate to this project.
I thank you all for visiting my site and I
hope you have a great weekend!
چهارشنبه 25 مهر 1397 04:21 ب.ظ
I all the time used to read article in news papers but now as I am a user of internet so from now I am using net for articles,
thanks to web.
چهارشنبه 25 مهر 1397 10:54 ق.ظ
Asking questions are genuinely good thing if you are not understanding anything entirely, but this
article offers nice understanding even.
چهارشنبه 25 مهر 1397 07:33 ق.ظ
It is really a great and useful piece of information. I am glad that you
just shared this helpful info with us. Please stay us up to
date like this. Thanks for sharing.
سه شنبه 24 مهر 1397 04:24 ق.ظ
Fastidious replies in return of this issue with real arguments and explaining everything about that.
دوشنبه 23 مهر 1397 02:07 ب.ظ
I don't even know how I ended up here, but I thought this post was good.
I do not know who you are but definitely you are going
to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
تبلیغات
درباره سایت


کامل ترین مرجع ساخت و تولید

 

فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
نویسندگان
نظرسنجی
به نظر شما وبلاگ ساخت و تولید بیشتر مطالبش باید در مورد چه موضوعاتی باشد؟؟
آمار
کلیه حقوق این سایت از جمله قالب آن برای مرجع تخصصی ساخت و تولید محفوظ است