تبلیغات
مرجع تخصصی ساخت و تولید - نرم بندی فولادها
مرجع تخصصی ساخت و تولید خوش آمدید                                                    «وَ أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ[حدید/25] آهن را نازل كردیم كه در آن نیروى شدید و منافعى براى مردم است.»

نرم بندی فولادها

نرم بندی فولادها
به منظور ایجاد زبان مشترک میان تولید کننده،فروشنده وسازنده مصنوعات فولادی  را نرم بندی (استاندارد )کرده اند.بیشتر کشور های صنعتی پیشرفته برای خودنرم بندی جداگانه دارند و برحسب تجربیات و زبان متداولشان از علامت ها،حروف و عددهایی برای بیان اختصاری اطلاعات لازم جهت معرفی هر یک از تولیدات خود استفاده می کنند.در این میان سازمان های بین المللی نیز برای ایجاد وحدت در نرم بندی کوشیده اند اما متاسفانه ثمر بخش نبوده و هنوز در بیشتر کشور ها نرم بندی کشور های عمده تولید کننده اعمال می گردد... نرم بندی فولادها:علامت هایی که برای معرفی فولاد ها به کار می روند،شامل سه بخش عمده عناصر تشکیل دهنده ،روش تولید و عملیات انجامگرفته روی آنها قبل از عرضه به بازار  می باشد.به عنوان مثال کشور آلمان تمام فولادها را طبق «دین ۱۷۰۰۶» استاندارد کرده است.علائم بخش عناصر تشکیل دهنده:حروف شناسایی برای فولاد ساختمانی معمولی ، st  است.عددی نوشته می شود که با ضرب کردن آن در ۹٫۸۱ (شتاب جاذبه زمین) ، مقدار حداقل کشش فولاد بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع بدست می آید.پس از عدد مربوط به استحکام،خط تیره قرار می گیردوسپس درجه کیفیت فولاد به وسیله اعداد ۱ تا ۳ معرفی می شود. درجه ۱ : برای کارهای معمولی که نوشته نمی شود درجه ۲ : برای کارهای مهم درجه ۳ : فولادی که ریخته گری شده و دارای درجه خلوص بالا و خواص جوشکاری خوب است. مثال: St   ۳۷-۲   درجه کیفیت= ۲         N/mm^2370   =  استحکام کششی     فولادساختمانی   حروف شناسایی فولاد ساختمانی دانه ریز مخصوص جوشکاری ، St E است.برای معرفی حداقل تنش تسلیم در این فولادها،از عدد استفاده می شود. St E 380 مثال:   N/mm^2   ۳۸۰ = تنش تسلیم         فولاد مخصوص جوشکاری تنش تسلیم یاحد تناسب کششی : حدی است که در آن تغییرات تنش با تغییرات افزایش طول نسبی متناسب است.     برای تسمه ها و ورق هایی که از جنس فولاد غیر آلیاژی نرم است وبرای کشش مناسب هستند،از حروف St استفاده می شودوپس از آن اعداد ۱۲ برای کشش معمولی، ۱۳برای کشش عمیق و ۱۴ برای کشش عمیق ومخصوص درج می گردد.مثال : St 13                                    مناسب برای کشش عمیق          ورق فولادی   در این بخش علاوه بر علائم یاد شده از علامت شیمیایی عناصری که در محصول نقش اساسی دارند،نیز استفاده می شود.در این گونه مواردعلائم شیمیایی به ترتیب درصد وزنی موجود در آلیاژوبا توجه به ضرائب مربوط از زیاد به کم نوشته می شود. حرف C  حرف شناسایی فولادهای غیر آلیاژی است که برای عملیات حرارتی سخت کاری وبهسازی مناسب هستند.وبعد از آن عددی نوشته می شود که معرف مقدار کربن موجود در آنها با ضریب  ۰٫۰۱ است.             ۱۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰ ۴ بور                  B کربن              C گوگرد            S نیتروژن           N سزیم              Cs     تانتالیم             Ta        آلومینیم        Al تیتانیم             Ti         برلیم            Be وانادیم              v        مس             Cu زیر کونیوم         Zr      مولبیدن       Mo                                 نیوبیم           Nb                                 سرب            Pb کرم                            Cr کبالت                         Co منگنز                        Mn نیکل                           Ni سیلیسیم                        Si تنگستن                        W         مثال: C  ۶۰   C به معنی فولاد غیر آلیاژی   و   ۶۰  یعنی  ۰٫۶ = ۰٫۰۱ * ۶۰ برای معرفی فولاد های غیر آلیاژی نجیب لا درجه خلوص بیشتر،پس از علامت شیمیایی cاز حروف دیگری نیز استفاده می شود که دارای مفاهیمی به شرح زیر هستند :   Cf   ۵۳ مثال :        Cf  معنی فولاد غیر آلیاژی سخت شده باشعله القایی درصد کربن ۰٫۵۳ K =فولاد نجیب با محتوای گوگرد و فسفر کم Ck  ۱۰ مثال :       Ck   به معنی فولاد غیرالیاژی با گوگرد وفسفر کم درصد کربن ۰٫۱ m = فولادنجیب با محتوای گوگرد کم (۲درصد تا ۳۵درصد) مثال: Cm  ۳۵   Cm = به معنی فولاد غیر آلیاژی با گوگرد کم درصد کربن ۰٫۳۵   q =  فولاد سخت شده سطحی ،مناسب برای پرچکاری وچکش کاری سرد.     مثال: Cq 35     درصد کربن ۰٫۳۵              فولاد غیر آلیاژی مناسب برای پرچکاری وچکش کاری سرد     برای معرفی فولادهای ابزارسازی غیر آلیاژی ،عدد پس از علامت شیمیایی C وعدد معرف کربن با ضریب ۰٫۰۱ ،حرف W  (ابزار) وسپس اعداد ۱ تا ۳ (درجه مرغوبیت)با حرف S  نوشته می شود.   مثال ۱ : C   ۱۰۰   W   ۱                                            درجه ۱    ابزار     درصد کربن    فولاد غیر آلیاژی   مثال ۲ :   C  ۸۵ WS مخصوص    ابزار     درصد کربن    فولاد غیر آلیاژی حرف شناسایی فولاد نورد ، حرف D است.پس از این حرف ،عددی که معرف مقدار کربن موجود در آن است با ضریب ۰٫۰۱ نوشته می شود. D  ۸ مثال :       برای معرفی فولاد های کم آلیاژی را که که مجموع عناصر تشکیل دهنده آنها از ۵% کمتر باشد،بدون استفاده از حرف C با یک عدد آغاز میکنند که این عدد معرف مقدار کربن با ضریب ۰٫۰۱ است پس از آن ،علامت اختصاری شیمیایی سایر عناصر مهم به ترتیب درصد وزنی موجود در آلیاژ ویا توجه به ضریب های داده شده در جدول ۱ – ۳ از زیاد به کم می نویسند. مثال ۱ : ۲۵  Cr  Mo  ۴                                  درصدکرم۱= ۴/۱ * ۴   مولبیدن    کرم     درصد کربن ۰٫۲۵ ۲۸  Ni Cr Mo 7 4 مثال ۲ :     درصد کرم ۱= ۴/۱*۴ درصدنیکل ۷۵/۱= ۴/۱  * ۷  مولبیدن  کرم  نیکل  درصد کربن ۰٫۲۸ توجه : مقدار مولبیدن موجود کمتر از ۱ % است و نوشته نشده است.علامت شناسایی فولادهای پر آلیاژی  که مجموع عناصرتشکیل دهنده آلیاژ آن ها از ۵ % بیشتر است،با حرف X  شروع می شود. پس از این حرف،عددی وجود دارد که معرف مقدار کربن با ضریب ۰٫۰۱ است.وپس از آن،علامت اختصاری شیمیایی سایر عناصر مهم به ترتیب درصد وزنی موجود در آلیاژ با ضریب ۱ نوشته می شود  مثال : X  ۱۲  Cr  Ni  ۱۸  ۸         درصدنیکل -  درصد کرم -  نیکل – کرم -  درصد کربن – فولاد پر آلیاژ   حرف شناسایی فولادهای تند بر S  است وپس از آن عددی که معرف درصد وزنی ولفرام،مولبیدن و کبالت با ضریب ۱ است نوشته می شود. مثال: S 18  ۱  ۲  ۵ درصد کبالت –  درصد وانادیم –  درصد مولبیدن –  درصد ولفرام –  فولاد تندبر بخش روش تولید :حروفی که در این بخش به کار می رودفرایندتهیه فولاد ویژگی های برجسته و نحوه ریخته گری آن را مشخص می کند.در جدول زیر،مفاهیم این حروف را مشاهده می کنید.                         حروف مشخصه مفهوم مثال A فولاد مقاوم به تغییرات جوی A25CrMo 4 G مواد ریختگی G-X12Cr 14 P مناسب برای قطعات تهیه شده PSt50-2      R در قالب های بسته آهنگری در کوکیل Rst37-2      RR فولاد آرام مخصوص RRSt34-7  RO مخصوص لوله های جوشکاری ROSt37-3 S مناسب برای جوشکاری GTW-S38-12 T مناسب برای دماهای پایین TStE-32      U فولاد نا آرام USt37-2 WT فولاد مقاوم به تغییرات آب و هوا WTst37-3 Z مخصوص کشش ZSt44-2         بخش عملیات انجام شده : حروفی که در این بخش به کار برده می شوند،مشخص کننده عملیات حرارتی،روش فرم دادن و کیفیت در ورق های ظریف است.علامت های مربوط به این بخش در آخر حروف و اعداد معرف فولادنوشته می شوند.در بعضی موارد ،پس از حرف مربوط به بخش عملیات انجام شده،عددی قرار داردکه معرف استحکام کششی آن بر حسب دکا نیوتن بر میلیمتر مربع است. در صفحه بعد،حروف معرف این بخش و مفاهیم آنهارا به همراه یک مثال مشاهده می کنید. منظور از آنیل کردن این است که فولاد رابه آرامی تا رسیدن به دمای معینی گرم می کنند.شپس تا زمان معینی آن را  در دین دما نگهمیدارند،آنگاه در محیطی بسته تا دمای محیط بتدریج خنک می کنند. سخت کردن فولاد همراه با برگشت در دمای بالا را بهسازی می گویند.به این وسیله سماجت فولاد زیادمی شود واستحکام کششی آن نیز بالا می رود.         حروف مشخصه مفهوم مثال G آنیل نرم شده است. ۱۶ Mn Cr 5 G K در حالت سرد کشیده سده است ۹۵ Mn 28 K N آنیل نرمال شده است. CK 45 N SH پوسته های سطحی برطرف شده است. CK 45 SH U عملیات حرارتی انجام نشده است. St 37 – ۲U V عملیات بهسازی انجام شده است. ۴۲ Cr Mo 4 V 90         نرم بندی فولاد های ریختگی : حروف شناسایی فولادهای ریختگی  Gs است.پس از این علامت، خط تیره و بعداز آن عددی وجود دارد که با ضرب آن در ۹٫۸۱ حداقل استحکام کششی فولادریختگی بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع به دست می آید. مثال : GS   _ ۳۸ استحکام کششی ۳۸۰ N/mm^2     فولادهای ریختگی برای معرفی فولاد ریخته آلیاژی پس از حروف مشخصه وخط تیره ،عددی نوشته می شود که معرف درصدوزنیکربن با ضریب ۰٫۰۱ است.پس از آن علائم شیمیایی سایر عناصر مهم به ترتیب در صد وزنی موجوددر آلیاژ وباتوجه به ضرائب موجود در جدول ۱ – ۳ از زیادبه کم نوشته می شوند.مثال: GS – ۱۷  Cr  Mo  ۵  ۵ درصد مولبیدن ۰٫۵  –  درصد کرم ۲۵/۱ –  مولبیدن –  کرم  –  درصد کربن ۰٫۱۷   فولاد ریختگی در انتهای علائم مشخصه فولادهای ریختگی وفولاد ساختمانی که اطمینان بیشتری از آنها انتظار میرود،به جای حروف از یک نقطه ویک عدد استفاده می شود که معرف ویژگی هایی است که تولید کننده فولادآن ها راتضمین می کند.در جدول ۲- ۳ علائم مشخصه ویژگی های تضمین شده را مشاهده می کنید.         اعداد شناسایی ویژگی های تضمین شده ۰۹ ۰۸ ۰۷ ۰۶ ۰۵ ۰۴ ۰۳ ۰۲ ۰۱     * *   *     * حد روانی (حد کش آمدن)     *   * *   *   آزمایش جا زدن یا تا زدن     * * *   *     مقاومت در برابر ضربه   *               مقاومت در حالت گرم *                 خواص الکتریکی یا مغناطیسی     GS   ۶۰   ۰۷  مثال:     فولاد ریختگی استحکام کششی  ۶۰۰  نیوتن بر میلیمتر مربع ویژگی های تضمین شده (حدروانی ،آزمایش تا زدن وجازدن ، مقاومت در برابر ضربه)نوع مطلب : شناخت مواد، تحقیق ها، 
برچسب ها : نرم بندی فولاد ها، نرم بندی، فولاد، شناخت مواد، متالژی، هنرستان چمران،
لینک های مرتبط :

         
یکشنبه 25 فروردین 1392
شنبه 18 فروردین 1397 07:17 ب.ظ

Thanks! Lots of knowledge.

cialis coupons enter site very cheap cialis effetti del cialis cialis cipla best buy buying cialis in colombia female cialis no prescription cialis uk cialis australia org import cialis i recommend cialis generico
یکشنبه 5 فروردین 1397 01:18 ق.ظ

Beneficial stuff. Cheers!
we choice free trial of cialis cialis sans ordonnance we recommend cialis info prescription doctor cialis usa cialis online cialis coupons buy cheap cialis in uk cialis italia gratis order generic cialis online cialis australia org
پنجشنبه 2 فروردین 1397 09:52 ب.ظ

Appreciate it, Quite a lot of facts.

ou acheter du cialis pas cher cialis pas cher paris tadalafil tablets cialis generico en mexico cialis uk next day buy name brand cialis on line cialis tadalafil cialis generique 5 mg precios de cialis generico cialis 5 mg funziona
دوشنبه 30 مرداد 1396 10:45 ق.ظ
I visited several web pages but the audio quality for
audio songs present at this website is truly superb.
جمعه 16 تیر 1396 06:44 ب.ظ
I am curious to find out what blog system you happen to
be working with? I'm experiencing some small security problems
with my latest site and I would like to find something more
secure. Do you have any suggestions?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


تبلیغات
درباره سایت


کامل ترین مرجع ساخت و تولید

 

فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
نویسندگان
نظرسنجی
به نظر شما وبلاگ ساخت و تولید بیشتر مطالبش باید در مورد چه موضوعاتی باشد؟؟
آمار
کلیه حقوق این سایت از جمله قالب آن برای مرجع تخصصی ساخت و تولید محفوظ است