تبلیغات
مرجع تخصصی ساخت و تولید - الکترود های جوشکاری
مرجع تخصصی ساخت و تولید خوش آمدید                                                    «وَ أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ[حدید/25] آهن را نازل كردیم كه در آن نیروى شدید و منافعى براى مردم است.»

الکترودهای روپوش دار
جوشکاری قوس الکتریکی برای اولین بار و با الکترود زغالی در سال 1881 میلادی انجام شد و 7 سال بعد ،یعنی در سال 1888 میلادی ، الکترود زغالی با یک میله فولادی لخت جایگزین گردید .کیفیت اتصال به مراتب از قبل بهتر شده بود، اما ورود گازهای موجود در اتمسفر، به ویژه اکسیژن و نیتروژن به صورت غیر قابل کنترل به داخل مذاب جوش و تاثیرات متالورژیکی و مکانیکی آن ها،کیفیت درونی جوش را به سبب ایجاد ترددی و سختی و شکنندگی بیش از حد ونیز وجود حفرات گازی داخلی ،به شدت کاهش می داد. علاوه برآن ،قطع ووصل شدن های قوس ،حالتی ناپایدار پدید آورد که برای این منظور ،به یک جوشکار با مهارت های بالا نیازبود.درضمن جرقه های جوشی که به اطراف پاشیده می شد، کیفیت سطح فلز و ایمنی جوشکار را به خطر می انداخت، از این رو در سال 1904 برای نخستین بار در سوئد ،روپوشی از آهک همراه با افزودنی های دیگر به روی مفتول فلزی لخت چسبانده شد که مشکلات گفته شده را تا حدی کاهش داد. این فرآیند تا سال 1950 سیر ترقی خود را پیمود تا در این دهه، شناخت نسبتا کاملی از روپوشها مزایا و محدودیت های هر کدام به دست آمد.آن چه مشخص است، هرچه پوشش الکترود ضخیم تر باشد ،جوش از کیفیت بالاتری برخودار خواهدبود ،اما قیمت تمام شده تولید آن نیز بیشتر خواهدشد.

جنس مفتول فلزی الکترود(مغزی الکترود)

با وجود آن که برای دستیابی به یک جوش مناسب، نزدیک بودن ترکیب شیمیایی الکترود به ترکیب شیمیایی فلز پایه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما وجود پوشش های متنوع وفراوان، سبب شده تا سازندگان الکترود فقط از تعداد معدودی مغزی الکترود (با تنوع محدود ) برای تولید صدها نوع الکترود اقدام نمایند.عوامل چسباننده که باعث خمیری شدن و چسبیدن پوشش روی مغزی می گردند، مثل سیلیکات سدیم و سیلیکات پتاسیم و یا چسب نشاسته .

 

الکترود سلولزی

بیش از 40 درصد وزنی پوشش این نوع الکترودها را سلولز تشکیل می دهد که در اثر سوختن ،مقدار زیادی هیدروژن واکسید کربن آزاد می کند. گازهای حاصل حوضچه مذاب وقوس الکتریکی را از نفوذ گازهای مخرب موجود در اتمسفر محافظت می نمایند .از این رو ،استفاده از این خانواده الکترودها ،اغلب در جوشکاری پاس ریشه خطوط لوله انتقال نفت و گاز و سایر سیالات که در فضای باز انجام می شوند کاربرد وسیعی پیدا کرده است .وجود گازهای فعال آزاد شده حاصل ازسوختن سلولز مثل هیدروژن و اکسید کربن ،درداخل حوضچه جوش، علاوه بریونیزاسیون آن ها که قوسی با ولتاژ بالا پدید می آورند،به دلیل انرژی فزاینده خود ،حرارت حوضچه جوش را نیز تاحد قابل توجهی افزایش داده وسبب نفوذ بسیار خوب جوش مذاب درداخل ساختار فلز پایه می گردند(الکترودهای نفوذی) .نظربه این که اغلب حجم مواد تشکیل دهنده پوشش های سلولزی را مواد فرار و سوزنده تشکیل می دهند، در نتیجه ،سرباره حاصل از جوشکاری با این الکترودهاکه روی جوش تشکیل می شود ،بسیار نازک و غیر چسبنده بود وبه آسانی ازسطح جوش برداشته می شود.

تاثیر رطوبت بر روکش الکترودها

وجود رطوبت بیش ازحد در روپوش الکترود، معایب بسیاری را در جوش به دست آمده ایجاد می کند، به همین دلیل باید در خشک نگه داشتن الکترودها کوشش بسیاری به عمل آورد .به طور کلی ،الکترودها پس ازساخت و خروج از کارخانه سازنده، آماده جذب رطوبت از اتمسفر می باشند.اگر میزان رطوبت نسبی هوا ،بیش از 80 درصد باشد ،روپوش الکترود ،جذب رطوبت را با شدت آغاز می کند و اگر این میزان از 90 درصد بیشتر شود ،جذب رطوبت شدت بسیار زیادی پیدا خواهد کرد . الکترودهای قلیایی به طور معمول در شرایطی که فقط 24 ساعت درمعرض رطوبت قرارگیرند، کاملا مرطوب شده و غیرقابل استفاده می شوند و در صورتی که درصد رطوبت از 80 درصد کمتر باشد، مدت زمان لازم برای تخریب روکش الکترودهای قلیایی ، یک هفته در معرض هوا قرارداشتن است .فقط در صورتی که رطوبت نسبی هوا کمتر از 40 درصد باشد، الکترودها هیچگونه آسیبی نخواهند دید.

ساختار دندریتی

سرعت های رشد بالا که در بسیاری از فرایندهای انجماد دیده می شوند غالبا سبب می شوند رشد دانه در صفحات کریستالوگرافی ترجیحی رخ دهد .دانه ها می توانند ظاهر سلولی داشته باشند. یاشاخه هایی که می توانند برروی تنه سلولی پیشروی کنند تاظاهر درخت مانند را ایجادکنند.این ساختار که به ساختار دندریتی معروف است .باافزایش سرعت انجماد،تمایل به تشکیل دندریت افزایش می یابد.آلیاژهای دارای محدوده انجماد وسیع نیز تمایل به داشتن رشد دندریتی دارند، بنابراین ترکیب شیمیایی آلیاژ می تواند تعین کند که آیا جهبه انجمادصفحه ای سلولی یا دندریتی است.
شیب های دما جهات کلی رشد را برای دانه ها تعیین می کنند،اما اتم های مذاب برروی صفحات بلوری خاصی می توانند به راحتی جای گیرند و این صفحات سریعتر رشد می کنند.دانه هایی با چنین صفحاتی درامتداد شیب دما(موازی ) قرارگرفته و از دانه های ضعیف جهت یافته پیش می گیرند و جهات رشد دانه ای در نتیجه همین اثر منحرف می شود. صفحات رشد دندریتی به ساختاربلوری فلز وابسته اند.انشعاب دومین وسومین شاخه ها درساختارهای دندریتی نیزبرروی صفحات بلوری ویژه ای رخ می دهد.درساختارهای بلوری مکعبی،شاخه های ثانوی عمود بردندریت های اولیه وشاخه ها در نتیجه فوق تبرید،ودرآلیاژها به علت فوق تبرید ترکیبی است.با افزایش سرعت انجماد شاخه ای شدن افزایش یافته و فاصله های کاهش می یابد که با مهیا کردن سطح لازم، سردشدن سریع راممکن می سازند. دندریتها یا سلولها تا وقتی که به یکدیگر برخورد کنند یا این که مذاب بین شاخه ای به دمای انجماد خود برسد به رشد خوددرداخل مذاب و رشد عرضی خود ادامه می دهند.

مشخصات الکترودها

در جوشکاری مشخصات الکترودها با یک سری اعداد مشخص می گردند. اعداد مشخصه به ترتیب زیر می باشد.
E 60 10
E = جریان برق یا حرف اول الکترود
60 = کشش گرده جوش بر حسب پاوند بر اینچ مربع
1 = حالات مختلف جوشکار ی
0 = نوع جریان یا قطبیت  می باشد.

علامت اول

در علائم الکترود بالا E مشخص می نماید که این الکترود برای جوشکاری برق بوده یا استقاده می شود. ( بعضی از الکترودهای پوشش دار هستند که در جوشکاری با اکسی استیلن از آنها استفاده می شوند مانند (FC18 ).

در علامت دوم

عدد ۶۰ یعنی مشخصه فشار کشش گرده جوش بر حسب پاوند بر اینچ مربع بوده بایستی آن را در 1000 ضرب نمود یعنی فشار کشش گرده جوش این نوع الکترود 60000 پاوند بر اینچ مربع است.

علامت سوم

حالات جوش را مشخص می کند که همیشه این علامت 1 یا 2 یا 3 می باشد. الکترودهائی که علامت سوم آنها 1 باشد در تمام حالات جوشکاری می توان از آنها استفاده کرد. و الکترودهائی که علامت سوم آنها عدد 2 می باشد در حالت سطحی و افقی مورد استفاده قرار می گیرند. الکترودهائی که علامت سوم آنها 3باشد تنها در حالت افقی مورد استفاده قرار می گیرند.

منبع:

http://gsfqazvin.blogfa.com/

نوع مطلب : آموزشی، معرفی، تحقیق ها، صنایع فلزی و جوشکاری، 
برچسب ها : electrod، الکترود، صنایع فلزی، جوشکاری، الکترود جوشکاری، انواع اکترود، تاریخچه الکترود،
لینک های مرتبط :

         
سه شنبه 4 تیر 1392
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:33 ب.ظ

Thanks a lot! Plenty of postings!

cialis italia gratis cialis 5 mg effetti collateral tadalafil 5mg cialis cuantos mg hay price cialis best only best offers cialis use order cialis from india cialis kaufen bankberweisung cialis generico lilly generic cialis soft gels
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:42 ب.ظ

Thanks. I like it!
cialis lowest price buy original cialis we like it safe cheap cialis side effects for cialis cialis cipla best buy only best offers 100mg cialis tadalafil 5mg cialis 100mg suppliers buy cialis cheap 10 mg warnings for cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 06:58 ب.ظ

Fine advice. Many thanks!
canadian cialis generic cialis tadalafil cialis rezeptfrei sterreich cialis professional yohimbe cialis tadalafil online achat cialis en europe cialis dose 30mg we recommend cheapest cialis can i take cialis and ecstasy cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 06:33 ق.ظ

You made your stand pretty effectively.!
cialis manufacturer coupon cialis in sconto cialis rckenschmerzen look here cialis order on line cialis generique cialis generico online cialis rezeptfrei sterreich cuanto cuesta cialis yaho cialis canada on line bulk cialis
شنبه 10 آذر 1397 07:17 ب.ظ

Very good material. Thanks!
wow cialis 20 what is cialis tadalafil generic opinioni cialis generico cialis para que sirve cialis generico lilly cialis savings card wow look it cialis mexico buy cialis online sublingual cialis online
شنبه 10 آذر 1397 06:11 ق.ظ

You reported it effectively.
generico cialis mexico tadalafil tablets cialis soft tabs for sale trusted tabled cialis softabs cialis 05 generic cialis pill online cialis arginine interactio bulk cialis click now buy cialis brand the best choice cialis woman
جمعه 9 آذر 1397 06:54 ب.ظ

Really quite a lot of beneficial info!
achat cialis en suisse safe site to buy cialis online where do you buy cialis we choice free trial of cialis cialis cuantos mg hay pastillas cialis y alcoho cialis cipla best buy cialis sans ordonnance cialis preise schweiz buying cialis overnight
جمعه 9 آذر 1397 07:06 ق.ظ

You actually explained that adequately.
cialis rezeptfrei sterreich cialis arginine interactio safe dosage for cialis cialis en 24 hora cialis lilly tadalafi cialis online napol cialis cuantos mg hay cialis en 24 hora we recommend cialis best buy cialis generique 5 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:54 ب.ظ

Cheers. Good information!
cialis cipla best buy we like it safe cheap cialis deutschland cialis online non 5 mg cialis generici cialis 100 mg 30 tablet venta de cialis canada tesco price cialis prix cialis once a da cialis therapie safe dosage for cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:11 ق.ظ

Great tips. Thanks.
generic low dose cialis buy cialis online cialis canada on line click now cialis from canada cialis tadalafil online callus cialis taglich we choice cialis pfizer india cialis rckenschmerzen cialis pills in singapore
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:19 ب.ظ

Wonderful advice. Appreciate it!
cialis generico lilly cialis daily new zealand 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 20 mg best price low cost cialis 20mg generic cialis soft gels cialis lowest price cialis in sconto generic cialis in vietnam cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:37 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
cialis generic availability online prescriptions cialis cialis manufacturer coupon buy name brand cialis on line cialis rckenschmerzen generic cialis in vietnam cialis farmacias guadalajara no prescription cialis cheap cialis generic we recommend cialis best buy
چهارشنبه 11 مهر 1397 05:34 ق.ظ

Nicely spoken indeed! !
cialis super acti cialis rckenschmerzen generic cialis in vietnam cialis qualitat cialis online deutschland cialis generico milano cialis in sconto cialis side effects dangers cialis uk next day cialis therapie
دوشنبه 9 مهر 1397 04:26 ق.ظ

Appreciate it. A good amount of tips!

cialis sans ordonnance cialis 30 day trial coupon cialis online napol cialis efficacit click now cialis from canada cialis daily reviews cialis 20 mg cut in half fast cialis online cialis 5mg billiger order cialis from india
یکشنبه 1 مهر 1397 06:32 ق.ظ

Very good info. Thanks a lot!
canadian pharmaceuticals online drugstore online shopping canadian pharmacies good canadian online pharmacies most reliable canadian online pharmacies are canadian online pharmacies safe canadian prescriptions online serc 24 mg canadian medications 247 canadian viagra canadian rx world pharmacy
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:13 ق.ظ

Seriously a good deal of fantastic material.
cialis lilly tadalafi cialis for daily use walgreens price for cialis cialis generika price cialis wal mart pharmacy cialis italia gratis generic cialis pro cialis with 2 days delivery acheter du cialis a geneve buy cialis
چهارشنبه 14 شهریور 1397 11:08 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
pharmacy canada medication pharmacy online canadian pharmacies canadian pharmacies stendra online pharmacy canada canadian pharmaceuticals online buy viagra 25mg online drug store canadian drugstore drugstore online reviews
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:48 ب.ظ

You made your point very well.!
viagra purchase uk order viagra without rx online buy viagra pills online uk buy cheap viagra online cheap viagra online usa how to get cheap viagra buy viagra online price viagra how to get a prescription generic viagra order buying generic viagra
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:17 ق.ظ

Excellent data. Kudos!
achat cialis en europe walgreens price for cialis cialis great britain enter site natural cialis free cialis cialis vs viagra how to purchase cialis on line generic cialis with dapoxetine cialis soft tabs for sale generic cialis 20mg uk
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:32 ق.ظ

Thanks, I value this.
viagra order online uk viagra alternatives online purchase viagra online viagra uk viagra buy viagra pharmacy online viagra where can i buy generic viagra online safely viagra generic levitra online pharmacy viagra buy original viagra viagra purchase uk get online prescription for viagra
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:09 ب.ظ

Fantastic forum posts. Regards!
generic cialis at the pharmacy cialis tadalafil online cialis for sale in europa cialis for sale south africa cialis sicuro in linea sublingual cialis online cialis cipla best buy enter site natural cialis cialis reviews cialis generisches kanada
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:35 ق.ظ

Seriously all kinds of superb info!
cialis generique 5 mg cialis super kamagra we use it 50 mg cialis dose cialis 5 mg schweiz buying cialis on internet we like it safe cheap cialis sublingual cialis online walgreens price for cialis cialis canada on line cialis in sconto
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:05 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
generic cialis 20mg uk try it no rx cialis cialis uk next day we choice free trial of cialis no prescription cialis cheap 5 mg cialis pharmacie en ligne il cialis quanto costa cialis rezeptfrei where to buy cialis in ontario enter site 20 mg cialis cost
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:43 ق.ظ

Excellent knowledge. Cheers!
how can i buy viagra best place to buy generic viagra buy viagra online safe where can we buy viagra buy viagra online discount buy viagra plus buy female viagra uk natural viagra how to buy viagra without a prescription buying viagra without a prescription
شنبه 18 فروردین 1397 05:06 ب.ظ

Reliable write ups. With thanks!
cialis dose 30mg cialis price thailand cialis savings card il cialis quanto costa discount cialis cialis y deporte cialis daily generic cialis pill online weblink price cialis effetti del cialis
شنبه 4 فروردین 1397 09:31 ب.ظ

With thanks. An abundance of postings!

we use it cialis online store cialis et insomni cialis tadalafil online interactions for cialis what is cialis discount cialis tadalafil 20mg we recommend cialis best buy generic cialis review uk cialis prices in england
پنجشنبه 2 فروردین 1397 10:35 ق.ظ

Kudos! Loads of facts.

generic cialis cialis prezzo di mercato price cialis best cialis rezeptfrei cialis super kamagra calis callus viagra cialis levitra if a woman takes a mans cialis prezzo di cialis in bulgaria
جمعه 17 آذر 1396 08:33 ب.ظ
Hi everyone, it's my first pay a quick visit at this web
site, and post is genuinely fruitful designed for me, keep up posting these
types of posts.
یکشنبه 15 مرداد 1396 04:24 ب.ظ
Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog
and wanted to say that I've really enjoyed browsing your blog posts.
In any case I'll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!
چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 12:20 ب.ظ
سلام ممنون از مقاله های خوبتان
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


تبلیغات
درباره سایت


کامل ترین مرجع ساخت و تولید

 

فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
نویسندگان
نظرسنجی
به نظر شما وبلاگ ساخت و تولید بیشتر مطالبش باید در مورد چه موضوعاتی باشد؟؟
آمار
کلیه حقوق این سایت از جمله قالب آن برای مرجع تخصصی ساخت و تولید محفوظ است